Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
27
sausio
2021

VINCUI KAZOKUI SUKANKA 100 METŲ

Ši unikali Vytauto Didžiojo universiteto ateitininkų draugijos „Šatrija“ nuotrauka sugrąžina mus į ikikarinius Nepriklausomos Lietuvos laikus. Joje užfiksuota studentų grupė su draugijos pirmininku Česlovu Grincevičiumi (sėdi pirmoje eilėje, centre). Tarp studentų buvo gabių literatų, vienas iš jų – trečioje eilėje pirmas iš dešinės – Vincas Kazokas (1919–1984). Šiemet, sausio 15 dieną, išeivių rašytojui, žurnalistui, redaktoriui Vincui Kazokui sukanka 100 metų.
A. Nyka-Niliūnas (nuotraukoje – antroje eilėje trečias iš dešinės), apibūdindamas šią tvirtus pagrindus jaunuoliams padėjusią draugiją, rašė: „Pasirodo, kad „Šatrija“ tvarkosi gana griežtai; yra net visiems privalomas „elgesio kodeksas“, kuris galioja ypač „fuksams“, t. y. pirmamečiams; turi savo bendro lavinimosi programą, į kurią įeina menas (parodų lankymas), muzika (susipažinimas su muzikine terminologija, klasikų plokštelių klausymas), teatras. Jau susipažinau su visais savo laidos šatrijiečiais. Esama keleto gan įdomių vyrukų: jau minėtas Kazys Umbrasas, Gediminas Jakimavičius, Vincas Kazokas, Bronius Krivickas, Mamertas Indriliūnas, Pranas Stepulis. Vyresnieji, t. y. „aukštesnio rango“ nariai, pagal senas ir giliai įsišaknijusias studentų gyvenimo tradicijas, nuo „fuksų“ laikosi atokiai.“
V. Kazoko gyvenimo kelias driekėsi iš Lietuvos per Vokietiją link penktojo kontinento – Australijos. 1949 metais išvykęs iš Vokietijos apsigyveno Sidnėjuje, dalyvavo Lietuvių bendruomenės kultūrinėje ir visuomeninėje veikloje, puoselėjo lietuvybę, ėmėsi redaguoti laikraštį „Mūsų pastogė“ (redakcija buvo Kazokų namuose). Daugiau nei dvidešimt metų stovėta prie laikraščio vairo, gal todėl kūrybos kraitelėje palikta ne tiek daug poezijos, jam gyvam esant išleista poezijos knyga „Sapnų pėdomis“ (iliustr. Paulius Augius. Chicago: Mykolas Morkūnas, 1953). Po V. Kazoko staigios mirties žmona Genovaitė išleido knygą „Ugnis ir žodis“. Tai pomirtinis poezijos rinkinys (iliustr. Leonas Urbonas. London: Nida, 1989). Jo kūryba buvo skelbta almanachuose ir antologijose: antologijoje „Po Pietų Kryžiumi“ (Vilnius, 1990); „Terra Australis“ (Sidnėjus, 2001). Tačiau ryškiausias jo kūrybinis darbas – dvidešimt metų, pašvęstų lietuviško žodžio puoselėjimui. Literatūrologas Juozas Žitkauskas sudarė ir išleido knygą „Mūsų pastogė Australijoje: įžvalgos gyvenimo paraštėse“ (Vilnius: Žurnalistika, 1966, 1996).
Maironio lietuvių literatūros muziejuje sukaupta dalis V. Kazoko kultūrinio, literatūrinio palikimo, kuris tyrinėjamas. Šį rudenį, spalio mėnesį, MLLM lankytojai ir miesto svečiai bus pakviesti į V. Kazokui skirtus jubiliejinius renginius (parodą, minėjimą), į kuriuos ketina iš Australijos atvykti jo dukra Ugnė. 
Iki malonių susitikimų rudenį.
 

Parengė Išeivių literatūros skyriaus vedėja Virginija Paplauskienė

Visa galerija
Atgal