Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
25
vasario
2021

VERTINGA K. DONELAIČIO KNYGA

Maironio muziejuje saugoma, o šiuo metu eksponuojama parodoje „Kristijonui Donelaičiui – 300“ vertinga knyga – antrasis Kristijono Donelaičio „Metų“ leidimas. Tai Augusto Šleicherio parengtas leidinys „Christian Donaleitis. Litauische Dichtungen“, kuris Rusijos Mokslų akademijos lėšomis išėjo Peterburge 1865 m. Augustas Šleicheris (1821–1868) – žymus vokiečių kalbininkas, Jenos universiteto profesorius, Rusijos Mokslų akademijos narys. Tai yra pirmoji mokslinė K. Donelaičio raštų originalo kalba laida, kurioje išspausdinta poema „Metai“, visos 6 pasakėčios, eiliuotas kūrinys „Pričkaus pasaka apie lietuvišką svodbą“ ir abu išlikę laiškai bičiuliui Johanui Jordanui.  A. Šleicheriui K. Donelaičio kūryba buvo įdomi kalbiniu požiūriu, todėl daugiausiai dėmesio skirta rašybai, kirčiavimui, žodynui, kurį pridėjo leidinio pabaigoje. Žodyną paruošti jam talkino poetas Antanas Baranauskas.
Antrąjį K. Donelaičio „Metų“ leidimą Maironio muziejus įsigijo 1985 metais. Anksčiau knyga priklausiusi pedagogui ir lietuvių literatūros  bei kalbos tyrinėtojui Zigmui Kuzmickiui (1898–1976), ką liudija Z. Kuzmickio autografas tituliniame knygos lape ir jo ekslibris priešlapyje. Zigmas Kuzmickis 1926 m. buvo baigęs Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą, redagavo laikraščio „Lietuva“ priedus, 1927 m. išleido literatūrinį almanachą „Gubos“, dirbo Švietimo ministerijoje, mokytojavo, rašė ir leido vadovėlius. Bendravo su rašytojais, kultūros ir visuomenės veikėjais. Literatūros tyrinėtojo ir daugelio leidinių autoriaus, Nepriklausomybės akto signataro Mykolo Biržiškos (1882–1962) rinkinyje, saugomame Maironio muziejuje, yra ir vienas laiškas, rašytas M. Biržiškos 1926 metais Zigmui Kuzmickiui.

Parengė Seniausios literatūros skyriaus vedėja Audronė Gedutienė

Visa galerija
Atgal