Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
22
sausio
2021

VAIŽGANTO JUBILIEJUS

Šį rugsėjį minime Juozo Tumo-Vaižganto 145-ąsias gimimo metines. O prieš 85-erius metus daugybė žmonių Vaižgantą sveikino su pirmuoju vyrišku jubiliejumi – tą rugsėjį jam suėjo 60 metų. Yra išlikusi to gimtadienio nuotrauka: Vaižgantas su juoda sutana, balta kaip sniegas apykaklė, vadinama „koloratka“ ir tokia pat balti kaip sniegas, matyt, nesenai ištrinkti, papurę plaukai. Veidas dar jaunatviškas, akys smalsios ir žvitrios. Visų mylimas kunigas žvelgia iš nuotraukos pro savo apskritų stiklų akinius. Po nuotrauka Vaižganto ranka parašyta: „Kun. Dr. Juozas Tumas-Vaižgantas per 60 m. sukaktį“. Vaižgantas norėjo išgyventi 68 metus. Tiek gyveno jo mama Barbora Baltuškaitė-Tumienė. Tačiau išėjo į Amžinybę gerokai anksčiau – įpusėjęs 64 metus.
O 60-asis gimtadienis buvo atšvęstas pakiliai, su daugybe sveikinimų ir linkėjimų. Štai 1929 m. rugsėjo 24-ąją Vaižgantas laiške Klimams į Paryžių rašo: „Pagaliau kaip ir pasibaigė mano jubiliejus. Sveikinimų gavau 394. Bet kad didumas buvo šeimų, draugijų, kuopų, tai sveikino bent du tūkstančiu žmonių ir bent keliolika tūkstančių jaunimo, deja, tik tautiškojo. Nepasveikino tik savas ir mylimas Arkivyskupas, vyskupai Staugaitis ir Reinys.“ Tačiau Vaižgantas laiške prisipažįsta, kad nenorėtų virsti, pasak jo paties, anekdotišku jubiliatu. „Tai visų epitetų nei pasisavinu, nei atmetu. Aš, Tumas, stoviu šalia garbinamojo Vaižganto. Man tik įdomu, kaip ir kas jį pagerbia ar pagiria; man nė karto nesukrutėjo širdis džiaugsmu nuo tų masinių komplimentų.“
Sulaukęs 60-mečio, Juozas Tumas-Vaižgantas paliko darbą Kauno Universitete. Ministrų kabinetas jam paskyrė 800 litų pensiją: „tai duonos nepritrūksiu, o dirbti dar galiu ir labai noriu.“ Ir dirbo: pats leido savo Raštus, kurių pasirodė 18 tomų, dar porą metų kunigavo savo numylėtoje Vytautinėje bažnytėlėje prie Nemuno.

Parengė J. Tumo-Vaižganto memorialinio buto-muziejaus vedėjas Alfas Pakėnas

Visa galerija
Atgal