Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
27
sausio
2021

VAIŽGANTAS ATSIPRAŠO MAIRONIO UŽ KRITIKĄ

Pirmąją monografiją apie Maironį parašė J. Tumas-Vaižgantas. Iki šių dienų vertinama ir skaitoma ši smulkiu raštu parašyta Poeto biografija, jo vaikystės ir jaunystės įvykiai. Vaižgantas skaitė paskaitas apie Maironio kūrybą Lietuvos universitete. Nelengva buvo jam kalbėti apie buvusį dėstytoją Kauno dvasinėje seminarijoje, kolegą rašytoją, Rotušės aikštės kaimyną. Tačiau Vaižgantas buvo iš tų, kurie kalba drąsiai ir tiesiai.
„Maironis visas Pavasario balsuose – sako jo vertintojai. Pridėkime su visais savo silpnumais ir galybe, nes sunku rasti kitas eilininkas (eiliuotojas, aut. past.), kurs pareikšdamas tokį lyrinį talentą, kurs iš karto padėjo jį  Lietuvių dainių karalium, būtų tuo pat žygiu davęs tiek ir taip silpnų kūrinėlių,“ – gana kritiškai monografijoje rašė J. Tumas-Vaižgantas. Maironio archyve saugome net tris monografijos – Tumas J. „Lietuvių literatūros paskaitos; Draudžiamasis laikas. „Apžvalgos“ grupė. Jonas Maironis-Mačiulis“. Kaunas, Mariampolė. 1924 m. – egzempliorius.
Vienos knygos priešlapyje Vaižganto įrašyta dedikacija skamba lyg atsiprašymas: „Maironie! Atleisk, kad duodamas daug gera, neaplenkiau nė to, kas bloga. Mano atsidėjimas darbui tegul pareiškia, kiek daug aš vertinu – Maironį. 1924. III.13. Doc. p. e. Tumas“.
Senoje fotografijoje matome abu rašytojus. Maironis nusifotografavo kartu su Kauno kunigų seminarijos dėstytojais ir klierikais apie 1893 m. Centre sėdi vyskupas A. Baranauskas, pirmas iš dešinės – dėstytojas J. Mačiulis-Maironis, o antroje eilėje penktas iš dešinės stovi jaunas klierikas J. Tumas-Vaižgantas. Maironis Kauno kunigų seminarijoje dėstė 1892–1894 metais ir J. Tumas, būsimasis draugas ir bičiulis, tuomet buvo jo studentas.
Kitoje fotografijoje matome Maironį – Peterburgo dvasinės akademijos profesorių, nusifotografavusį apie 1904 m. su Teologijos daktaro ženklu ir kanauninko kryžiumi.
 

Parengė Senosios literatūros skyriaus vedėja Regina Mažukėlienė

Visa galerija
Atgal