Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
27
sausio
2021

VADOVAS LIETUVIŲ KALBAI PRAMOKTI

1912 m. Tilžėje išėjo Vydūno „Vadovas lietuvių kalbai pramokti“, skirtas lietuviams, vokiečiams ir kitiems svetimšaliams. Įvade lietuvių ir vokiečių kalbomis Vydūnas rašo, kad šį vadovėlį rašė tiesiog verčiamas, primygtinai prašomas... Lietuvių kalbą geriau išmokti norėjo ir lietuviai, gyvenantys Mažojoje Lietuvoje, ir kai kurie vokiečiai. Be to, Vydūnui pabodo klausytis svetimšalių dejonių, kad lietuvių kalbą taip sunku išmokti. Jis rašo: „O iš tikrųjų Lietuvių kalbą yra gana lengva pramokti. Tik reikia statyti krūvon, kas prilygsta ir kas viens kitam atitinka“. Vydūno vadovėlis yra išleistas tik jam būdinga originalia rašyba, tuomet, kai lietuvių kalba dar nebuvo sunorminta. Vadovėlį išleido „Rūtos“ leidykla, spausdino Otto von Mauderodės spaustuvė, iliustravo dailininkas Adomas Brakas. Vadovėlio korektūrą skaitė ir taisė rašytojo bičiulė Marta Raišukytė, taip pat talkino dr. Jurgis Šlapelis ir dr. Jurgis Šaulys.   
Savo raštuose Vydūnas ne kartą išryškino gimtosios kalbos reikšmę kiekvieno žmogaus gyvenime. Būtina, kad vaikas pirmiausia išmoktų savo gimtąją kalbą, o tik paskui mokytųsi svetimųjų. Vydūnas straipsnyje „Prigimtoji kalba ir paties žmogaus kilimas“ rašė: „Prigimtą kalbą skirti nuo kraujo yra todėl nusižengimas prieš gyvenimo įstatymus. Ir tai žinodami arba nors numanydami visi didieji augintojai visuomet liepė žmogų auginti pirmiau prigimtoj kalboj“.

 

Parengė Senosios literatūros skyriaus muziejininkė Nijolė Raižytė.

Visa galerija
Atgal