Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
23
sausio
2021

V. MYKOLAIČIO-PUTINO KNYGOS IŠ AUSTRALIJOS

Toliau tęsiame pažintį su naujai iš Australijos gautu V. Mykolaičio-Putino ir jos sesers Magdalenos Mykolaitytės-Slavėnienės archyvu.       
Dar viena atkeliavusios siuntos dalis yra V. Mykolaičio-Putino knygos. Rašytojas siuntė seseriai savo knygų, o mažajai dukterėčiai Rasai – ir kitų lietuvių autorių vaikiškų knygučių. Mažąja giminaite dėdė ypatingai rūpinosi, kad tik ji užaugtų persmelkta lietuviškos dvasios. Grįžo dvylika paties V. Mykolaičio-Putino knygų. Penkios iš jų yra su autografais. Pirmoji išsiųsta Australijon knyga – romanas „Sukilėliai“, apie kurį ne kartą autorius rašė seseriai laiškuose, o knygoje užrašė: „Mylimai seselei Magdutei, jos Juozeliui ir jųdviejų Raselei – brolis, svainis ir dėdė Vincas su atsiminimais ir viltimis. Kaunas-Vilnius, 1957. IX.11.“ Išsaugoti ir dar du šilti, broliški autografai. Vienas jų – eilėraščių rinkinyje „Būties valanda“ (1963). Priešlapyje autorius rašo: „Mylimai Sesutei Medži, toli, bet arti jausmais esantis Jos brolis V., šios knygelės autorius. Vilnius, 1964.III.28.“ O į rinkinį „Langas“ (1966) įrašė: „Mylimai sesutei Medži, toli esančiai, pro šitą „Langą“ pažvelgti į mane ir Lietuvą. Brolis V. Mykolaitis-Putinas, 1967 m. sausio 10 d.“
Rašytojas išsiuntęs ir savo „Raštų“ pirmąjį tomą (1959), ir antrąjį tomą (1960), juos dedikavęs „Mylimai seselei Medži“, pasirašęs „Brolis V“. Reikia pastebėti, jog vėliau, po V. Mykolaičio mirties, Slavėnams Putino „Raštus“ siuntė jų redaktorius Aleksandras Žirgulys, užrašydamas autografą nuo savęs.
Su Slavėnų šeima susirašinėjo Irena Kostkevičiūtė. Štai 1973 m. ji nusiuntė į Australiją V. Mykolaičio-Putino tik ką išleistą „Poezijos“ pirmąjį tomelį ir įrašė labai jautrią dedikaciją: „Dar kartą susitikime su mūsų Nepamirštamu ir Esančiu – Irena.“ Be minėtųjų autografuotų knygų, dar yra keletas Putino leidinių, kurie buvo išleisti JAV. Tai – lyrika „Keliai ir kryžkeliai“ (Čikaga, 1953); „Rūsčios dienos“ (Čikaga, 1972). Ir išties jaudinantis leidinys – Putinas „Vivos plango“: „vietoj šermenų vainiko lietuvių literatūros klasikui ir literatūros profesoriui 1967 metų birželio 7 dieną sovietinės Rusijos okupuotoje tėvynėje mirusiam, palaidotam Vilniuje, Rasų kapuose.“ Toks įrašas šio leidinio pirmajame puslapyje. Čia išspausdinta poema „Vivos plango, mortuos voco“, išleista 1968 m. Čikagoje, Pedagoginio lituanistikos instituto rūpesčiu, Putino mokinių, jo gerbėjų ir giminių lėšomis.


Vinco Mykolaičio-Putino ir jo sesers archyvas iš Australijos. I dalis >>

Parengė muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė

Visa galerija
Atgal