Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
27
sausio
2021

SPAUSTUVININKAS M. JANKUS SU DUKRA ELZE IR VYDŪNU

Šią savaitę – rugpjūčio 7 d. – minime spaustuvininko Martyno Jankaus (1858–1946) 160-ąsias gimimo metines. Įdomaus eksponato skiltyje – nuotrauka, kurioje matome „Aušros“ laikų spaustuvininką, žymų Mažosios Lietuvos kultūros veikėją Martyną Jankų (antras iš kairės) su dukra Elze, Vydūnu ir kitais Rambyno šventės organizatoriais 1930 m.
M. Jankus įkūrė spaustuvę Ragainėje, paskui Tilžėje, vėliau Bitėnuose. Spausdino laikraščius, knygas, bendradarbiavo su knygnešiais, buvo aktyvus kultūrinių renginių organizatorius, pats irgi rašė eilėraščius, prozos vaizdelius, rinko dainas. Lietuviškos spaudos draudimo metais M. Jankaus išleistas knygas platino ir garsusis knygnešys Jurgis Bielinis. „Kuomet man pasisekė maldų knygas papiginti, tai pasirodė pas mane kaip pirmi knygų kontrabandininkai Bieliakas, Survyla, Kazanauskas ir kiti. Idealistas knygų platintojas buvo Jurgis Bieliakas. Ne be reikalo jis save ir ministeriu vadino, nes daug kitų knygnešių prigulėjo nuo jo. Jis mokėjo gerai jų reikalus tvarkyti. Kai kada vasaros metu Bieliakas gyveno pas mane.“ (M. Jankus „Iš pirmosios knygų platinimo gadynės“, „Knygnešys“, 2 tomas, Kaunas, 1928 m.) M. Jankus, aktyviai dalyvaudamas Mažosios Lietuvos visuomeninėse organizacijose, susipažino su Vydūnu, Jurgiu Zauerveinu. Vyriausioji M. Jankaus dukra Elzė, kurią matome nuotraukoje, taip pat sekė tėvo pėdomis: dalyvavo Klaipėdos krašto prijungimo prie Didžiosios Lietuvos judėjime, priklausė Šaulių sąjungai, rinko tautosaką.

 

Parengė Senosios literatūros skyriaus muziejininkė Nijolė Raižytė

Visa galerija
Atgal