Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
19
sausio
2021

SPAUDOS DRAUDIMO LAIKOTARPIS

Maironio lietuvių literatūros muziejaus naujausioje ekspozicijoje „Lietuvių literatūra – trumpai ir žaismingai“ viena iš pristatomų temų – spaudos draudimo laikotarpis. 1864 m. Rusijos imperijos valdžia įvedė spaudos draudimą – buvo draudžiama spausdinti, įvežti ir platinti lietuviškus leidinius lotyniškomis raidėmis. Draudimas galiojo iki 1904 m. Uždraudus lotyniškų rašmenų naudojimą, Lietuvoje buvo įvesta graždanka, kuria buvo išleisti tik 66 lietuviški leidiniai. Lietuviai šių leidinių nepripažino, todėl tokių knygų leidyba buvo nutraukta.
Ar žinojote, kad...
- vienas iš nelegaliosios lietuviškos spaudos organizatorių buvo vyskupas, rašytojas Motiejus Valančius, 1867 m. pabaigoje ėmęs organizuoti lietuviškų knygų spausdinimą Mažojoje Lietuvoje. Aišku, kad užimdamas aukštą katalikų dvasininko postą, M. Valančius negalėjo nei savo vardu leisti knygų, nei turėti tiesioginių ryšių su spaustuvininkais. Todėl buvo sudaryta slapta organizacija rankraščiams pristatyti, jų spausdinimui prižiūrėti ir leidiniams gabenti į Lietuvą.
- knygos buvo vežamos vežimuose dviem dugnais, jas nešė knygnešiai, valstiečiais persirengę kunigai, klierikai, miestiečiai, valstiečiai, vienuolės.
- šiuo sunkiu laikotarpiu daugiausia lietuviškų leidinių buvo išleista M. Jankaus, Otto von Mauderodės, J. Mikšio ir kitose spaustuvėse Mažojoje Lietuvoje. Populiariausios knygos buvo elementoriai, kalendoriai ir maldaknygės. Populiariausia maldaknygė – „Aukso altorius“, leista įvairiais pavadinimais.
- dažniausiai dienos šviesą išvysdavo kontrafakciniai leidiniai – su tyčia neteisingai nurodyta ankstesne leidimo data ir netikra spausdinimo vieta. Carinė valdžia lietuviškas kontrafakcijas atpažino tik po 10 spaudos uždraudimo metų. Buvo sustiprinta knygų prekybos peržiūra, tačiau kontrafakciniai leidiniai ir toliau buvo leidžiami. Per visą spaudos draudimo laikotarpį buvo išspausdinta daugiau negu 800 pavadinimų kontrafakcinių knygų ir brošiūrų.
- draudimo laikotarpiu buvo sulaikyta virš 3000 žmonių, iš jų – apie 2000 nubausta. Tačiau pasipriešinimas vis augo, kūrėsi vis daugiau nelegalių organizacijų, daugėjo carizmui priešiškos literatūros. 1904 m. gegužės 7 d. draudimas buvo panaikintas.
- spaudos draudimo laikotarpiu Mažojoje Lietuvoje pasirodė ir pirmieji Lietuvai skirti lietuviški periodiniai leidiniai „Aušra“, „Varpas“, tapę lietuvių tautinio atgimimo šaukliais.
- 2004 m. UNESCO knygnešystę įvertino kaip unikalią ir pasaulyje neturinčią atitikmenų. 

Visa galerija
Atgal