Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
23
sausio
2021

SEINŲ VYSKUPO A. BARANAUSKO ADMINISTRACINIS RAŠTAS

„Anykščių šilelio“ autoriaus Antano Baranausko rinkinyje yra saugomas dokumentas iš to laiko, kai A. Baranauskas buvo Seinų vyskupu (1897–1902). Tai raštas parapinės bažnyčios Adamovičiuose administratoriui Petrui Dvoranovskiui su vyskupo parašu ir antspaudu, rašytas Seinuose 1899 m. liepos 31 d. Dokumentas lotynų kalba, rašytas ant ant specialaus Seinų arba Augustavo vyskupo Antano Baranausko (Antonius Baranowski) raštų blanko, kuriame didžioji teksto dalis yra spausdinta, tik adresatas, rašto pradžia, kurioje paminėta vietovė ir pavardė, bei dar keliose vietose yra įrašyta juodu tušu vyskupo sekretoriaus Jono Laukaičio ranka. Pirmo lapo viršuje yra dokumento registracijos numeris: „No 1095“. Dokumentas užima du pirmo lapo puslapius, o antras lapas yra tuščias. Antrame puslapyje, po nurodytos rašto parašymo datos ir vietos, yra originalus vyskupo parašas lotynų kalba: „+ Antonius Episcopus m. pr.“ Taip pat apvalus violetinės spalvos Seinų arba Augustavo vyskupo Antano Baranausko antspaudas lotynų k. Lapo pačioje apačioje pasirašyta: „Sekretorius J. Laukaitis“. Dokumentas adresuotas parapinės bažnyčios Adamovičiuose administratoriui Petrui Dvoranovskiui. Jame rašoma, kad kunigas P. Dvoranovskis yra atšaukiamas iš Adamovičiaus bažnyčios administratoriaus pareigų ir skiriamas Bužino bažnyčios administratoriumi. Toliau rašoma apie bažnyčios turto inventorizavimą, liepiama stengtis būti darbščiam ir atlikti savo pareigas taip, kad galėtų atsiskaityti Dievo akivaizdoje. Nors dokumentui gerokai virš šimto metų, tačiau jo būklė gera, tik popierius šiek tiek gelstelėjęs.
Seinų vyskupu poetas Antanas Baranauskas buvo iki mirties (mirė 1902 m. lapkričio 26 d.), palaidotas Seinų Švč. Mergelės Marijos bazilikos koplyčios kriptoje.
Parengė Seniausios literatūros skyriaus vedėja Audronė Gedutienė

Visa galerija
Atgal