Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
27
sausio
2021

ŠATRIJOS RAGANA TAUTINIAIS DRABUŽIAIS

Šioje nuotraukoje įsiamžino rašytoja, vertėja ir pedagogė Marija Pečkauskaitė – Šatrijos Ragana (vilki tautiniais drabužiais), Sofija ir Teresė Martišauskaitės, broliai Kontrimai (kapitonas ir dailininkas Česlovas). Fotografuota Palangoje, 1928 m. Rašytoja turėjo tautinius drabužius ir kartais juos vilkėdavo. Dažnai vasarodavo Palangoje, gyveno pas pusseseres Martišauskaites, turėjusias gražų didelį namą Vytauto prospekte. Iki šių dienų namas neišliko. Kartais čia atvažiuodavo ir daugiau svečių: Martišauskaičių giminaičių, draugų.
Penkiolika paskutinių gyvenimo metų rašytoja gyveno Židikuose (1915–1930), bendravo su vietos inteligentais, rašytojos iniciatyva buvo atidaryta ambulatorija, senelių prieglauda, salė kultūros renginiams, klebonijoje įkurta bibliotekėlė vaikams. Židikuose gyeno ir Martišauskaitės, jos buvo atidariusios vaistinę. Židikų vargonininkas Petras Spurgana pasakojo, kad miestelio gyventojai pažino M. Pečkauskaitę „kaip labai gerą klebonijos panelę“, bet kad ji buvo rašytoja, retas tuo domėjosi. „Sykį į Židikus atvyko keli universiteto studentai. Aišku, jie užėjo ir į kleboniją. Pokalbyje pas kleboną Bukontą dalyvavo ir Pečkauskaitė. Sugrįžę į Kauną tie studentai pasigyrė profesoriui Dovydaičiui (Pečkauskaitės draugui), kad per tą vizitą Židikuose jie sutikę įdomią panelę klebonijoje. Dovydaitis jiems paaiškino, kad ta „įdomioji panelė“ yra rašytoja Marija Pečkauskaitė – Šatrijos Ragana. Oi, kaip jie nustebo ir gailėjosi: „Kodėl mums niekas to nepasakė!“

Parengė Senosios literatūros skyriaus muziejininkė Nijolė Raižytė

Visa galerija
Atgal