Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
27
sausio
2021

SALIUI ŠEMERIUI – 120

Salys Šemerys (1898–1981) (tikroji pavardė Saliamonas Šmerauskas) – poetas avangardistas, keturvėjininkas, mokytojas ir jūrininkas. Fotografijose matome jauną keturvėjininką apie 1924 m. ir aukštaūgį buriuotoją jachtoje apie 1935 m.
Baigęs Voroneže gimnaziją, studijavo Kaune universitete, buvo aktyvus „Keturių vėjų“ bendradarbis. Žavėjosi Vladimiro Majakovskio kūryba, išvertė eilėraštį „Broliai rašytojai“, kuris buvo išspausdintas „Keturių vėjų“ pirmame numeryje.
Avangardistiška Salio Šemerio eilėraščių knyga „Granata krūtinėj“ 1924 m. buvo skandalingiausias literatūrinis debiutas.
Kandžiai ir piktai knygelę, kurioje tilpo tik 16 eilėraščių, puolė B. Sruoga, A. Jakštas-Dambrauskas, O. Pleirytė-Puidienė. Kaltino poetą pornografija.
„Himnas mergelei“ toks šlykštus, kad jo doram laikrašty net pakartoti negalima“, – piktinosi griežtas kritikas A. Jakštas-Dambrauskas. Tik Vaižgantas užtarė poetą.
1927 m. S. Šemerys pradėjo mokytojauti Klaipėdos lietuvių gimnazijoje. Dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą.
Poetas Salys Šemerys buvo aistringas buriuotojas, 1934 m. nusipirko jachtą „Gulbę“ ir pervadino „Tegu“. Žavėjosi kelionėmis jūra.
Šiemet, gegužės 21 d., poeto 120-osios gimimo metinės.
 

Parengė Senosios literatūros skyriaus vedėja Regina Mažukėlienė

 

Visa galerija
Atgal