Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
26
sausio
2021

SĄJŪDŽIO ATGARSIAI AUSTRALIJOJE

2017 m. spalio 3 d. sukanka 100 metų, kai gimė poetas, vertėjas, redaktorius, paskaitininkas Juozas Almis Jūragis. Mirė 2014 m. kovo 4 d. Šis kultūros žmogus parašė pirmąją eilėraščių knygelę Lietuvoje, bet nespėjo jos išleisti, pasitraukė į Vakarus, o 1948 m. pasiekė Australijos krantus, Lietuvoje daugiau niekada neapsilankė. Tolimajame žemyne išleido tris eilėraščių knygas: „Tolimieji miražai“ (1964), „Akmens ir paukščio metas“ (1977), „Žeme, būk mano motina“ (1986). Ketvirtoji knyga išėjo Lietuvoje „Tik sapno ugnį jausi“ (1999) su profesorės Viktorijos Daujotytės palydimuoju žodžiu. Be originaliosios kūrybos, Jūragis daug laiko ir sugebėjimų atidavė dirbdamas kultūrinį darbą tarp Australijos lietuvių. Svarbiausias buvo redaktoriaus darbas. J. A. Jūragis redagavo „Australijos lietuvių metraščio“ (1962) pirmąjį tomą, „Plunksnos“ klubo almanachą „Plunksna ir žodis“ (1966), Australijos lietuvių poezijos antologiją „Terra Australis“ (1972). Poetas buvo puikus oratorius, skaitė paskaitas apie lietuvių kultūrą, literatūrą, rašytojus.
1996 m. Jūragis pradėjo siųsti savo literatūrinį, kultūrinį palikimą, asmeninę biblioteką į Maironio lietuvių literatūros muziejų. Per dešimtį metų atkeliavo keliolika dėžių archyvo. Šįkart kaip įdomų eksponatą pristatome J. A. Jūragio unikalią medžiagą, kito tokio analogiško eksponato muziejuje nėra. Lietuvoje prasidėjus Sąjūdžiui, Atgimimui, šių įvykių atgarsiai buvo svarstomi ir Australijos spaudoje, leidžiamoje anglų kalba. Jūragis, jau būdamas pagyvenęs žmogus, gerokai perkopęs 70-metį, labai domėjosi įvykiais Tėvynėje, juos sekė ir rinko kiekvieną straipsnelį iš Australijos spaudos, kuriame bent vienu žodžiu buvo paminėta Lietuva. Į didelio formato bloknotus jis klijavo tas iškarpas, susidarė dešimt pilnų bloknotų. Tai Lietuvos išsilaisvinimo istorija, į kurią pakliuvo ir M. Gorbočiovas, ir B. Jelcinas, ir JAV prezidentas Dž. Bušas, ir, žinoma, Lietuvos atstovai. Radosi netgi karikatūrų. 1997 m. birželio 13 d. laiške šių eilučių autorei Jūragis rašė: „Man labiausiai rūpėjo atiduoti muziejui mano asmeninių laiškų kopijų aplankus ir rinkinius iškarpų iš Australijos (Sydnėjaus) didžiųjų laikraščių, kuriuose buvo rašoma apie Lietuvos laisvės kovą veržimosi į laisvę metu.“

 

Parengė muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė

Visa galerija
Atgal