Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
07
kovo
2021

S. NĖRIES DOVANA JAUNUTEI DRAUGEI

Apsilankiusieji S. Nėries memorialiniame muziejuje, be abejonės, yra matę fotografiją, kurioje poetė romantiškai nusiteikusi sėdi sūpynėse, apsirengusi balta suknele ir margu švarkeliu, galvą puošia balta beretė. Nuotrauka taip patiko muziejaus ekspoziciją rengusiems dizaineriams, kad pagal ją įrengę instaliaciją, vaizduojančią realias sūpynes. Būna, kad mažesnieji lankytojai klausia, ar galima pasisupti.
Originali nuotrauka visai mažytė (3,5 x 4,5), beveik paso atvaizdo dydžio, įklijuota muziejuje saugomame S. Nėries eilėraščių rinkinio „Per lūžtantį ledą“ tituliniame puslapyje. Dengiamajame knygelės puslapyje cheminiu pieštuku poetės ranka įrašyta: „Juodakutei Gražuolėlei Julytei Salomėja. 1935.IV.27“. Dedikacija skirta Julijai Ševeliovaitei-Štarkienei, tuomet dar paauglei, vienuolikametei poetės draugės Michalinos Didžiulytės-Ševeliovienės dukrai. S. Nėris artimai bendravo ir su kitais šviesuolių Didžiulių giminės šeimos nariais. Genutė Breivaitė pasakojusi, kaip su Salomėja, Julija, jos teta Vanda Didžiulyte-Albrechtiene ir F. Žlobicku keliavo po Anykščių kraštą, grožėjosi Šventosios upe, nusifotografavosi ant Puntuko, aplankė A. Baranausko klėtelę, susitiko su rašytoju Antanu Vienuoliu-Žukausku. S. Nėris tada lankytojų knygoje įrašė: „Mažoji lietuviškoji klėtele, / gausių poetais apylinkių apsupta, / mūsų tėvų vargo ir darbo liudytoja, / ar ne per ankšta buvo tavo pastogė Didžiojo Poeto sielai? / Salomėja Nėris / 1935. Svajingą, rugiais banguojantį 16 birželio vakarą.“ Įrašas saugomas A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialiniame muziejuje.
 

Parengė S. Nėries memorialinio muziejaus vedėja Ina Aleksaitienė

Visa galerija
Atgal