Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
25
vasario
2021

„ROPĖ“

Rašytoja Danutė Lipčiūtė-Augienė (g. 1914 m.) Jungtinėse Amerikos Valstijose nuo 1951-ųjų beveik 50 metų darbavosi vaikų žurnale „Eglutė“, bet savo kūrybos niekada nesureikšmino, dažnai kartoja, jog rašiusi tam, kad mažieji lietuviukai svetimoje šalyje nenutautėtų, „nesuamerikonėtų“. Šiame žurnale buvo publikuota ir eiliuota, savaip perkurta liaudies pasaka „Ropė“. D. Lipčiūtės-Augienės poemėlės, eiliuotos pjesės vaikams „Užburti vaikai“, „Velykos“, „Kalėdų žvaigždė“, „Meškos mokykla“ ir kitos buvo pastatytos šeštadieninėse lituanistinėse mokyklose Amerikoje.
Rašytojos archyve randame rankraštį – „Ropės“ vaidinimo komentarus, paaiškinimus, sugestijas, užrašytas mėlynu tušinuku ant balto lapo abiejų pusių. Autorė aprašo, kaip buvo suvaidinta eiliuota pasaka „Ropė“, mini gėles vaidinusias mergaites, bitės šokį, šieną grėbiančius vaikus, ropę rateliuose. Ropę taip pat vaidina vaikas, apibūdinamas ropės kostiumas. Minimas katės, šuns baletas, drugelių šokis. Rašytoja linki sėkmės bandysiantiems kaip nors tą Ropę graužti. Pasirašo vardu ir pavarde, yra prierašas muziejininkei Virginijai Paplauskienei, kuriame žada atsiųsti vaidinimo nuotraukų, dekoracijų.


Kviečiame aplankyti Danutei Lipčiūtei-Augienei skirtą parodą „Pilna širdis dar juoko / ir akys vien giedros“ Vaikų literatūros muziejuje (iki š. m. gegužės 31 d.) arba apžiūrėti šiai rašytojai parengtą virtualiąją parodą mūsų svetainėje. Daugiau...


Parengė Vaikų literatūros muziejaus muziejininkė Vilma Petrikienė 

Visa galerija
Atgal