Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
26
sausio
2021

RAŠYTOJOS TAUTINIAIS DRABUŽIAIS

Šioje nuotraukoje matome Trečiojo moterų literatūros vakaro dalyves Kaune, 1938 m. gruodžio 8 d. Vakarą surengė moterų inteligenčių mėnesinis žurnalas „Naujoji vaidilutė“. Fotografuota garsaus prieškario laikų fotografo Karolio Baulo. Kai kurios dalyvės pasipuošusios tautiniais drabužiais ir atrodo originaliai.  Į renginį, vilkėdamos tautinius kostiumus, atėjo ir prozininkė Marija Lastauskienė – Lazdynų Pelėda (sėdi viduryje stalo), poetė Gražina Tulauskaitė (stovi septinta iš dešinės), prozininkė Petronėlė Orintaitė (stovi antroje eilėje antra iš dešinės ). Jos ir daugelis kitų šio vakaro dalyvių vakarinę suknelę iškeitė į tautinį kostiumą.
 

Parengė Senosios literatūros skyriaus muziejininkė Nijolė Raižytė

Visa galerija
Atgal