Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
27
sausio
2021

RAŠYTOJAI IR TAUTINIS KOSTIUMAS

Tautinis kostiumas šiandien yra svarbus tautos simbolis, jos grožio sampratos atspindys. Jis – kopija šventadienių kaimo drabužių, kuriais mūsų protėviai vilkėjo XIX amžiuje. Net ir sovietinės okupacijos metais lietuvių liaudies meną ir tautinį kostiumą brangino ir vertino kai kurie rašytojai – patriotai, tėvynės laisvės šaukliai.
Viena jų – vaikų rašytoja, dramaturgė, vertėja, aktorė, „šmaikščioji rezistentė“ Aldona Liobytė (1915–1985), entuziastinga lietuvių liaudies meno mylėtoja. „Jos kūrybos šaltinis buvo tyra lietuvių tautosaka – tikras gyvasis vanduo rusinamai, tautinę savastį prarandančiai tautai“ (K. Saja). Daug nusipelnė grąžinant į kultūrą lietuvių liaudies pasakas, parašė tautosaka paremtų dramų „Kupriukas muzikantas“, „Meškos trobelė“ ir kt., parengė ir stilizavo lietuvių liaudies pasakų rinkinius „Šimto zuikių piemuo“, „Nė velnio nebijau“ ir kt. Rašytoja su meile rinko lietuvių liaudies skulptūras, etnografinius dirbinius, tautiniais raštais išmargintus daugianyčius audeklus ir juostas, kurie puošė jos namus Žvėryne. Jos rinkinyje matome kelias vertingas A. Potockio ir kitų lietuvių liaudies dievdirbių skulptūrėles, paslaptingą žalvariu kaustytą kraičio skrynią, gintaro akimis puoštą rankšluostinę, humoristinius medinius suvenyrus, ornamentais išraižytas klumpes. Saugoma ir dvylika nuotraukų iš jos albumo – scenų iš pjesės-pasakos „Kupriukas muzikantas“ pastatymo Pakruojo vidurinės mokyklos saviveiklos teatre 1956 m., kuriame aktoriai vilki raštuotais tautiniais rūbais.
Įžymaus, vieno iškiliausių 20 a. antrosios pusės Lietuvos prozininkų Broniaus Radzevičiaus (1940–1980) „vaikystė prabėgo gražiame Vyžuonų vienkiemyje, netoli Vyžuonos ir Šventosios, tarp banguojančių kalvų, priešais mėlynuojantį pušyną “ (J. Aputis). Anksti likęs visiškas našlaitis, vidurinę mokyklą baigė internate (1960 m.) Rašytojo fonde saugomas pluoštelis nuotraukų iš mokyklos laikų. Vienoje jų įamžinta smagi akimirka: Vyžuonų vidurinės mokyklos dešimtokai šoka lietuvių liaudies šokius. Matome išvaizdų šaunų vaikiną su aukštyn užriesta plaukų banga, vilkintį šviesiais tautiniais rūbais, kartu su besišypsančiais klasės draugais nuotaikingai žengiantį šokio žingsniu. Net ir nedidelio miestelio mokyklos šokių kolektyvas turėjo itin dailius tautinius rūbus.
Poetė, vertėja Ona Miciūtė (1909–1973) aktyviai dalyvavo Vilniaus lietuvių meno ir literatūros draugijos, Vilniaus lietuvių studentų sąjungos veikloje, bendradarbiavo literatūros leidiniuose „Varsnos“, „Varpos“. Jos rinkinyje aptinkame seną prieškarinę nuotrauką, kurioje žavios Vilniaus Stepono Batoro universiteto studentės (lietuvaičių studenčių kuopelės narės) nufotografuotos išvykoje Druskininkuose, visos vilkinčios languotais bei dryžuotais tautiniais rūbais, bet vienplaukės, be tautinių karūnų.

 

Parengė Vilniaus rašytojų muziejaus fondų sektoriaus fondų saugotoja Danguolė Jasinskienė

Visa galerija
Atgal