Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
07
kovo
2021

PER VASAROS DANGŲ

Poetas Alfonsas Maldonis gimė vasarą – rugpjūčio 22 dieną, kai jau ruošiasi išskristi gandrai. Šiemet poetui sukanka 90. Vasaros vaizdas dažnas poeto kūryboje. Anot literatūrologės D. Mitaitės, rugpjūtis – Alfonso Maldonio mėnuo... Rugpjūtis – dar vasara, bet jau nebe visai, gamtoje atsiranda rudens spalvų ir kvapų. Tokia yra tarsi dvejopa šio mėnesio ypatybė. Tinkamas gimtadienio laikas poetui, eilėraščiuose ne kartą kalbančiam apie apsisupimą erdvėmis, rūkais, slaptumą, slėpimąsi, kurio reikia, kad išbūtum savimi, kad išliktum.
Poetas A. Maldonis yra parašęs eilėraštį „Rugpjūčio naktį“, eilėraščių ciklą „Rugpjūčio sonetai“, eilėraštį „Antrieji rugpjūčio sonetai“. Ramiai žiūriu, kai iš šaltokų paryčių / Rugpjūčiui baigiantis išsirita rugsėjis.
Kaip atėjo poezija į kaimo vaiko gyvenimą? Apie tai yra rašęs pats rašytojas: Poezija iki 12–13 metų man įspūdžio – bent aiškiau suvokiamo – nedarė. 1943 metais Alytaus gimnazijoje per lietuvių kalbos pamokas mokytojas (Grikevičius ar Griškevičius) deklamuodavo neoromantikų eilėraščius. Pradėjo patikti. Gal tai buvo paskata. Poezija pradėjo dominti su bundančiu emociniu minties gyvenimu kaip tik šiuo laikotarpiu. Ko gero, suvaidino savo vaidmenį ir dainos – liaudies, miesčioniškas romansas ir pan.
A. Maldonis – poetas, vertėjas. Baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas Vilniaus universitete. Dirbo „Lietuvos pionieriaus“ redakcijoje, vėliau buvo „Vagos“ leidyklos vyriausiasis redaktorius, Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas. Buvo išrinktas į Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinę grupę. Laiške poetei Dainai Avuotiniai 1990 m. rašė, kad jį labai iškankino „gyvenimo oficialumas, toks jis man buvo svetimas, kad dabar nuostabios vidinės laisvės metas tiesiog svaigina mane.“
Poetas išleido vienuolika eilėraščių rinkinių: „Viduvasaris“, „Veja vėtra debesį“, „Saulėti lietūs“, „Auga medžiai“, „Vandens ženklai“, „Pėdsakai“, „Rytas vakaras“, „Rugiaveidė“, „Mūs baltas ratas“, „Tirpstantys ledynai“. Po mirties leidykla „Homo liber“ išleido jo beveik baigtą rinkinį „Už saulėlydžio“.
Už rinkinius „Saulėti lietūs“, „Rytas vakaras“ yra pelnęs valstybines premijas. 2004 m. tapo Poezijos pavasario laureatu. Apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 4 laipsnio ordinu ir Vytauto Didžiojo ordino Komandoro kryžiumi.
Poetas A. Maldonis parašė daug puikių meilės eilėraščių. Keli dedikuoti žmonai Daliai. Šis parašytas 1962 m. Saulėti lietūs. Lėti spinduliai. / Lėtas pageltusių lapų lėkimas. / Viskas šiandieną giliai giliai – / Atsiminimai ir žodžiai intymūs. / Gaubia lengva ir jauki šiluma, / Saulė kiekvieną lapelį pripildo. / Stovi toli horizonte žiema. / Ant debesų susiplakusio tilto. / Šaltas spindėjimas josios akių / Tarsi jaunystei senatvė – toks tolimas! / Myliu visus ir visais jau tikiu – / Tais, kurie artinas, / Tais, kurie tolinas... / Tyliai dėkoju ir tau, kad buvai, / Didelį kelią nueiti padėjai. / Audrotą naktį šalia alsavai, / Meilę be balso vien lūpom kuždėjai. / Buvome sau atviri ir visiems / Taip, kaip gyvenimas esti mums atviras. / Lyja auksinis lietus, kol sutems / Iš juodo debesio augantis vakaras. / Galvą ant rankų tau tyliai dedu, / Savo gyvenimą, savo likimą. / Ėjom per žydinčią žemę kartu, / Eisim kartu ir per lapų kritimą. Ant fotografijos žmonai Daliai A. Maldonis užrašė: Tegu mūsų žingsniai visada bus tokie tvirti ir šviesūs kaip ir dabar. Tavo Alfonsas Vilnius, 1953 XII 6.
Apie poetą labai gražiai yra pasakęs jo bičiulis poetas Albinas Bernotas. Apie Maldonį būtų labai sunku parašyti atsiminimus. Visas Maldonis vis tiek tik eilėraštyje yra.
Ypatinga paskutinė poeto strofa, parašyta mirties išvakarėse. Rašyta 2007-ųjų spalio 5 dieną. Taško pabaigoje A. Maldonis nepadėjo. Liko popieriaus lapas ant rašomojo stalo...
               Kiek yra – tiek užteks.
              Visako. To pasaulio raibo ir margo.
              Po visos maišaties
             Tiek teliko, kad rankos nužvarbo
 

Parengė Šiuolaikinės literatūros skyriaus muziejininkė Albina Protienė

Visa galerija
Atgal