Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
27
sausio
2021

PAVEIKSLĖLIS „BARBORA RADVILAITĖ“

Juozo Grušo namuose virš sofos, ant kurios sėdėdamas dramaturgas rašė, kalbėjosi su svečiais, miegojo, kabo kuklus mažutis paveikslėlis juodame mediniame rėmelyje. Ant tos pačios sienos – didelis dailininko Adolfo Valeškos nutapytas jauno, tik mokslus baigusio rašytojo portretas, kurį Grušas mėgo, o senatvėje juokaudavo ir prašydavo savo gausių lankytojų žiūrėti ne į jį, o į portretą, nes ten jis jaunas ir gražus, o dabar jau tik gražus. Luko Cranacho tapyto Barboros Radvilaitės portreto reprodukciją J. Grušui iš Krokuvos parvežė ir padovanojo kaimynas, rašytojas ir dramaturgas Raimundas Samulevičius. Tai patvirtina kitoje paveikslėlio pusėje spausdintas tekstas: „Barbara Radziwillowna. Krolowa Polski od 1547 r. Wg. L. Cranach st. Muzeum Narodowe Krakow.“ Pedagogė Irena Bubinienė savo prisiminimuose mini, kad 1970 metais R. Samulevičius Lenkijos archyvuose rinko medžiagą dramai apie Barborą Radvilaitę ir Žygimantą Augustą, savo radiniais dalindavosi su J. Grušu.
Iš paveikslo žvelgianti auksu ir brangakmeniais tviskančiais apdarais Barbora Radvilaitė, aistringai mylėjusi gyvenimą ir meilę, liūdesiu ir skausmu paženklino abiejų kūrėjų ir režisieriaus Jono Jurašo likimus. 1972 m. pavasarį vietoje J. Grušo „Barboros Radvilaitės“ premjeros Kauno dramos teatre įvyko viešu teismu virtusi peržiūra, kūrėjai apkaltinti baisiomis ideologinio aklumo nuodėmėmis, spektaklis pasmerktas ir atidėtas. Vėliau jį, jau be Jurašo (net afišose režisieriaus pavardės nėra), matys beveik visa Lietuva. R. Samulevičius savo vizijų Barboros scenoje nepamatė. Drama „Karūna ir smėlis“ pirmą kartą pastatyta 1985-aisiais, praėjus ketveriems metams po tragiškos dramaturgo mirties. Visagalis laikas savo tėkme neša ne tik žmonių gyvenimus, likimus, negaili jis ir daiktų. Beveik pusę amžiaus toje pačioje vietoje kabantis paveikslėlis taip pat pajuto jo galią. Pabluko reprodukcijos spalvos, skaidri plėvelė, turėjusi saugoti Barboros grožį nuo aplinkos poveikio, dabar deformavosi. Bet kiekvienam, apsilankiusiam rašytojo namuose, knygos, meno kūriniai ir šis paveikslėlis leidžia susilieti su erdve, kurioje gimdavo kūriniai, atspindintys laikui nepavaldžius giliausius žmogaus jausmus.

Parengė muziejininkė Danutė Žilionienė

Visa galerija
Atgal