Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
27
sausio
2021

MAIRONIO „PAVASARIO BALSAMS“ – 120!

Šįmet sukanka 120 metų, kai Maironis 1895 m. Tilžėje savo kaštais išleido pirmąją knygą „Pavasario balsai“. Leidinyje buvo 45 eilėraščiai, pasirašė St. Maironis. St. – yra sutrumpintas  Stanislovo vardas, kurį poetas mėgo, tai buvo jo Sutvirtinimo vardas. Vėliau Maironis „Pavasario balsus“ dar išleido 1905, 1913, 1920 metais, nuolat juos papildydamas naujais eilėraščiais, taip pat „Lyrikos“ tomą 1927 m., kuriame išspausdinta 130 eilėraščių.
Leisdamas pirmąją eilėraščių knygą, poetas gyveno Peterburge ir profesoriavo Dvasinėje akademijoje, kurioje jis buvo žinomas kaip Jonas Maciulevičius. Rusų cenzoriai ir neįtarė, kad stropus ir ramus profesorius išleido, pasirašęs slapyvardžiu, knygą, kurioje kviečia į kovą prieš carizmą.
Maironio „Pavasario balsai“ tapo moderniosios kūrybos pradžia, kuri suformavo visą lietuvių romantinės poezijos kryptį.

Parengė muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė

Visa galerija
Atgal