Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
22
sausio
2021

MIELI MŪSŲ SVETAINĖS LANKYTOJAI

Maironio sode jau pražydo pirmosios snieguolės, tad Lietuvos valstybės atkūrimo diena  – Vasario 16-ji – yra dar džiugesnė. Juoba, kad mūsų didysis Klasikas daug jėgų ir laiko paskyrė kovai už Valstybės laisvę ir Nepriklausomybę. „Jauna, laisva, pati savęs valdovė / Tautų eilėn įstojo Lietuva...“ – rašė Poetas eilėraštyje „Nepriklausomybę atgavus“ ir tikėjosi: „Anksčiau ar vėliau susimąstę ainiai / Pagerbt neapleis mūsų vardo...“ (Eil. „Kovoj dėl šviesesnės ateities“). Išties mes lenkiamės visiems, kurie 1918 m. vasario 18 d. pasirašė Nepriklausomybės aktą, visiems, kurie už laisvę kovojo, padėjo savo jaunas galvas. Lenkiamės seneliams ir tėvams, kuriems ši diena buvo labai brangi. Nepamirškime Tėvynės istorijos, jos didžiavyrių! Didžiuokimės ir švęskime!

Muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė

Visa galerija
Atgal