Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
27
sausio
2021

MEILĖ – NE TIK JAUSMAS

Parodoje  „Gimtoji kalba: išlaikyti, gražinti, skleisti...“ šalia unikalių istorinių eksponatų (K. Sirvydo „Trijų kalbų žodyno“, A. Šimelpenigio giesmyno ,,Apie Kristaus užgimimą“, D. Kleino ,,Naujos labai privalingos ir dūšioms naudingos maldų knygelės“ ir kt.), šalia iškilių  kalbos mokytojų ir kalbininkų: Jono Jablonskio, Kazimiero Būgos, Prano Skardžiaus, Antano Salio darbų, rasime įdomių ir netikėtų šiuolaikinių autorių kūrybos pavyzdžių, susijusių su dialektologija, leksikologija, etnolingvistika ar sociolingvistika. Na, o rankraščiai (kaip ir nuotraukos) – vieni įdomiausių muziejinių eksponatų – savitai išryškina, išplečia ir sušildo parodos erdvę. Pavyzdžiui, eilėraščiai „Žodžiai“ ir „Kalba“ iš rankraštinio Justino Marcinkevičiaus sąsiuvinio bei Janinos Degutytės ranka parašytas eilėraštis „Gimtoji kalba“ – lyrinis, metaforinis žmogaus savasties bei tautos kultūros ir istorinio likimo apmąstymas. Eilėraščiai parašyti 1964–1975 m., itin sudėtingu Lietuvai metu, kai svarbu buvo suprasti, koks neįkainojamas turtas tautai yra jos kalba, kad būtina ją puoselėti, taisyti, gryninti, dažnai net gelbėti. Ir mylėti – rūpintis, taisyklingu ir savitu žodžių skambėjimu bei sandara, žodžių junginiais ir prasmėmis.  Meilė – ne tik jausmas, tai ir pareiga, ir atsakomybė, asmeniškas kiekvieno žmogaus reikalas, ypač dabar, kai gyvename laisvoje valstybėje, kai neribojamas kalbos vartojimas, kai ji yra įteisinta kaip valstybinė kalba. Kalbą esame paveldėję iš tėvų ir protėvių, turime ją perduoti ateinančioms kartoms...
 
Parengė Šiuolaikinės literatūros skyriaus vedėja Virginija Markauskienė
Maironio lietuvių literatūros muziejus kartu su Lietuvos muziejų asociacija dalyvauja Valstybinės lietuvių kalbos komisijos organizuojamame Lietuvių kalbos dienų minėjime ir kviečia lankytojus į parodą „Gimtoji kalba: išlaikyti, gražinti, skleisti...“ Daugiau>>

Visa galerija
Atgal