Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
07
kovo
2021

MAIRONIO MUZIEJUI – 80!

1936 m. birželio 30-ąją „Lietuvos aidas“ išspausdino tokią informaciją: „Sekmadienį, birželio 28 d., 12 val., Muziejaus gt. 5, tuose pačiuose namuose ir bute, kur dirbo ir gyveno mūsų didysis tautos dainius Jonas Mačiulis-Maironis, buvo atidarytas muziejus.“ Tuomet, praėjus ketveriems metams po Maironio mirties, duris atvėrė šio garsaus poeto muziejus – trys memorialiniai kambariai.
1940–1944 metais muziejaus vedėju dirbo poetas Bernardas Brazdžionis. Jo iniciatyva pradėta kaupti ir kitų rašytojų archyvinė medžiaga. Ilgainiui muziejus tapo Respublikiniu literatūros muziejumi.
1989 m. kovo 1 d. pakeistas ir susigrąžintas senasis muziejaus pavadinimas: iš LTSR literatūros muziejaus pervadinta Maironio lietuvių literatūros muziejumi. Taip pat direktorės Aldonos Ruseckaitės rūpesčiu Maironio sode atstatyta Poetui po mirties skirta Kristaus skulptūra, kuri buvo nugriauta 1976 m. 
1992-aisiais atkurtas visas poeto butas – aštuoni memorialiniai kambariai.
Nuo 2014 m. vasario mėnesio Maironio butas buvo uždarytas restauracijai, bet dabar vėl gali priimti lankytojus!
Praėjus 80-čiai metų nuo muziejaus įkūrimo galime pakartoti tai, ką 1936 m. rašė spaudoje: „Muziejaus kambariuose baldai, paveikslai ir kiti daiktai palikti tokioje pat tvarkoje, kokioje juos laikė pats Maironis tuose kambariuose gyvendamas. <...> Lankant šį muziejų, iš kiekvieno kampelio, kiekvieno daikto dvelkia kilni poeto asmenybė, jo sielos troškimas, tėvynės meilė.“
Atvykite ir įsitikinkite patys!

Visa galerija
Atgal