Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
27
sausio
2021

MAIRONIO MIRTIES IR MUZIEJUS ĮKŪRIMO METINĖS

Maironio lietuvių literatūros muziejaus kolektyvas kasmet birželio 28 d. mini du svarbius įvykius: Jono Mačiulio-Maironio mirties ir muziejaus įkūrimo metines.
1932 m. birželio pabaigoje ir liepos mėnesio pradžioje spauda mirgėjo straipsniais apie Poeto netektį, jo pagerbimui buvo paskirti įvairių laikraščių, žurnalų numeriai. Vienas tokių pavyzdžių – vaikų laikraštis „Žiburėlis“. 13-ajame laikraščio numeryje štai tokiais žodžiais prasidėjo nežinomo autoriaus straipsnis: „Šių metų birželio 28 d. rytą mirė žymiausias lietuvių dainius, tautiškos dvasios žadintojas ir rašytojas Maironis. Ši liūdna žinia žaibo greitumu aplėkė pirmiausia Kauną, kame velionis gyveno ir mirė, netrukus visą Lietuvą. Didžiausias liūdesys pagavo šalį ir žmones. Savo liūdesio ženklan visi mylėtojai tuojau pakabino prie savo namų vėliavas su juodais gedulo kaspinais. Tris dienas plevėsavo tos gedulo vėliavos.“
1936 m. birželio 28 d., minint Jono Mačiulio-Maironio 4-ąsias mirties metines, atidarytas Maironio muziejus. Pagrindiniai muziejaus įkūrėjai buvo M. K. Čiurlionio galerijos direktorius P. Galaunė, Tautosakos archyvo komisijos vadovas dr. J. Balys, poeto testamento vykdytojas kanauninkas P. Penkauskas ir sesuo M. Mačiulytė, kuri išsaugojo visą brolio palikimą. Tuomet „Lietuvos aide“ (1936 m. birželio 30 d.) buvo rašoma: „Mūsų didžiojo poeto, tautos žadintojo, muziejaus atidarymas yra naujas, didelis įnašas į mūsų tautos kultūrinį gyvenimą. Lankant šį muziejų, iš kiekvieno kampelio, kiekvieno daikto dvelkia kilni poeto asmenybė, jo sielos troškimas, tėvynės meilė.“
2016-ųjų birželio mėnesį minėsime 80-ąsias muziejaus įkūrimo metines!

Visa galerija
Atgal