Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
26
sausio
2021

KUKLUSIS LIETUVOS PATRIOTAS

Šiomis dienomis, kai visa Lietuva dar gyvena valstybės 100-mečio nuotaikomis, ypatingai akcentuojamas jos piliečių patriotizmas. Laisvė ir patriotizmas šiandien Lietuvoje turbūt du populiariausi žodžiai ir sąvokos. Patriotizmas, kaip sako tarptautinių žodžių žodynas, yra tėvynės meilė ir atsidavimas savo tautai. Bet iš ko susideda Tėvynė? Ji – tai visų mūsų mažųjų gimtinių suma, mūsų kalba, kultūra, tradicijos, papročiai ir, žinoma, žmonės. Pasirodo nebūtina būti valstybės veikėju, kad būtum tikru savo tautos patriotu. Užtenka tiesiog mylėti aukščiau išvardintas Tėvynės apraiškas ir jai dirbti. Šie kuklieji Lietuvos patriotai ir sudaro mūsų tautos branduolį.
Vienas iš tokių tikrųjų Lietuvos patriotų buvo ir rašytojas Henrikas Algis Čigriejus (1933–2016), kuris kovo 6-ą dieną būtų šventęs savo 85-metį. Skaitytojų mylimas, o literatūros kritikų labai vertinamas autorius (H. A. Čigriejus yra Nacionalinės kultūros ir meno premijos, Poezijos pavasario laureatas; apdovanotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės meno,  Jotvingio, Žemaitės, Antano Miškinio ir kitomis literatūrinėmis premijomis) pasižymėjo ypatingu kuklumu, arba, kaip sakydavo jis pats, turiu abejonės (savo kūrybos reikšmingumu) dovaną. Iš pirmo žvilgsnio, H. A. Čigriejaus biografija skurdi įvykių: laiminga karo ir pokario metų vaikystė (paradoksalus žodžių junginys)  ir paauglystė Pasvalio krašte, studijos Vilniaus Universiteto istorijos-filologijos fakultete 1953–1958 metais, apie keturiasdešimt pedagoginio darbo metų Vilniaus aukštesniojoje kooperacijos mokykloje; santuoka ir dvi talentingos dukros – dailininkė Rūta ir muzikė Eglė. Tačiau po paviršiniu biografijos skurdumu slypi dešimtmečiai intensyvaus darbo ir meilė visoms Tėvynės apraiškoms. Kūrybinį H. A. Čigriejaus palikimą sudaro 20 išleistų jo prozos ir poezijos knygų. Jose ir atsiskleidžia autoriaus patriotiškumas. Autoriaus meile gimtinei ir jos paprastiems žmonėms, pagarba senovinėms tradicijoms ir papročiams persmelkta beveik kiekviena H. A. Čigriejaus novelė ir dažnas eilėraštis. Dauguma jo novelių personažų turi tikrus prototipus iš rašytojui gerai pažįstamos gimtosios Šiaurės Lietuvos aplinkos. Apie visus juos kalbama pagarbiai, su meile ir su charakteringu H. A. Čigriejui švelniu humoru. Realūs ir daugumos novelių siužetai. Apie tikrą nesuvaidintą H. A. Čigriejaus meilę savo mažajai gimtinei – Vidugirių kaimui Pasvalio rajone kalba ir šiandien čia pristatomi jo piešiniai. Jie gauti iš rašytojo dukters Eglės Čigriejūtės-Strolienės. Beje, iki vasario vidurio jie buvo eksponuojami parodoje „Rašytojų piešiniai Maironio muziejaus fonduose.“ 
Pagarbus rašytojo santykis ir su gimtąja kalba. Už donelaitišką gyvenimo refleksiją šiuolaikinės lyrikos kalba, už žodžio ir etikos dermę – taip buvo formuluojami H. A. Čigriejaus nuopelnai lietuvių literatūrai, už kuriuos jis buvo apdovanotas 2011 metų Nacionaline kultūros ir meno premija.
Meilė Lietuvai yra ir meilė jos žmonėms. Daugelis H. A. Čigriejų pažinojusių žmonių prisimena, kad jis buvo sklidinas tikros krikščioniškos meilės savo artimui. Jis visada lankydavo sunkiai sergančius ir net mirštančius kolegas rašytojus, niekada nepraeidavo pro ant žemės gulinčius girtuoklius ir vesdavo juos namo arba rūpindavosi jų patalpinimu į nakvynės namus ir t. t.
Meilė ir darbas buvo tikrasis rašytojo Henriko Algio Čigriejaus gyvenimo motto. Tai ir yra patriotizmo apibrėžimas.
 

Parengė Šiuolaikinės literatūros skyriaus muziejininkas Edmundas Kazlauskas  

 

Visa galerija
Atgal