Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
19
sausio
2021

KRYŽIŲ NEŠANTIS KRISTUS

Bernardo Brazdžionio rinkinyje yra nemenkas pluoštas įvairiausių atvirukų. Tarp jų – vienas atvirukas iš Aldonos ir Bernardo Brazdžionių namų Kaune, įsigytas dar prieš pasitraukiant iš Lietuvos. Ši relikvija Brazdžioniams buvo grąžinta labai netikėtai.
1988 metais kauniečiai gydytojai Laima ir Leonas Klumbiai, siųsdami sveikinimą garsiam JAV lietuvių tenorui Stasiui Barui su žmona Elena, įdėjo seną, laiko paženklintą atviruką – kryžių nešantis Kristus. Laiške įdomi istorija: „Siunčiam paveikslėlį – gal galėtumėte jį prie progos perduoti poetui Bernardui Brazdžioniui. Ta atvirutė iš jo namų J. Gvardijos gatvėje [sovietmečiu taip buvo pervadinta Tvirtovės gatvė – J. I.] Kaune. 1948 m., kai mes apsivedėm, išsinuomavom mažą kambarėlį jo namuke. (Jis buvo atiduotas atvykusių iš toli Ivanovų šeimai). Mes tik vėliau sužinojom, kad tai B.B. namas. Kambary, už pečiuko radome šią atvirutę ir išsaugojom iki šiolei.“
Atviruką Bern. Brazdžionis laikė prie brangiausių šeimos relikvijų.
 

Parengė B. Brazdžionio rinkinio skyriaus vedėja Jūratė Ivanauskienė

Visa galerija
Atgal