Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
19
sausio
2021

KAME GI IEŠKOTI LAIMĖS?

Kame gi ieškoti laimės? Gėrybės yra  išviršinės ir vidinės. Išviršinės: turtai, garbė, garsas, valdžia – jie tik įrankiai ir patys neduoda laimės, nes praeina, ne visiems pasiekiami ir aukštesnių troškimų nepasotina. Šv. Bernardas sako: turtai sunkiai įgyjami, rūpestingai sergėjami, su širdgėla apleidžiami, o ir maža kas juos pasiekia.
Kitos gėrybės vidinės: sveikata, jėga, gražumas – jie irgi tik įrankiai, negali būti patys tikslu: greit nyksta, juos irgi nevisi turi. O kad ir turėtų, vis tiek siela ieškos sotingesnio valgio, kuris būtų tiesos pažinimas ir dorybės. Tos dorybės tikrai aukštesnės, bet ar pasiekiamos? Jei mokslai būtų galutinis tikslas, tai kaip mažam skaičiui būtų prieinamas? O kiek paslapčių visatos dar pasilieka? <...> Tai kame laimė? Tai Dievas: aukšta tiesa ir begalinė gėrybė. <...> Kaip planetos apie Saulę, taip mūsų troškimai į Dievą traukia, bet tai turi būti įgimta, nes ir Homeras pasakė: visi mes ilgimės dievų... Viešpatie, esi didžiausia būtinybė mano pasauly, kurio mielaširdystei nėra skaičiaus... Kur man be tavęs buvo gerai? Arba kur galėjo būti su tavimi negerai?

Fragmentas iš sąsiuvinio „Laisvos valios kliūtys“.
Daugiau apie leidinį >>

Visa galerija
Atgal