Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
18
sausio
2021

„KAIP ŽIBURYS ...“

Rašytojas, redaktorius, kunigas Mykolas Vaitkus (1883–1973) knygoje „Vienatvė“, išleistoje Amerikoje, nusakė eilėraštyje Kaip žiburys savo gyvenimo kelią:
Negriovei tu kalnų, ir nerausei bedugnių,
Nesiautėjai audrom, aistrų suvaržęs ugnį,
Nejaudinai minių, neaugai į žvaigždes;
Tačiau kaip žiburys mirksėjai tyliai, lygiai,
Ir tavo mintys dar kukliom liepsnelėm degs,
Kol dings užuomarštyj šie posmai kukliastygiai...

 
Taip jau likimas lėmė, kad ne gimtoji Žemaitijos, o svetima Amerikos žemė priglaudė M. Vaitkaus kūną amžinam poilsiui. Putnamo kapinaitėse atšiaurių vėjų gaubiamas stovi kuklus kryžiaus formos laukų akmuo su įrašu: „Nušvitusi dulkė“. Spalio 27 d. sukanka 135 metai nuo jo gimimo.
M. Vaitkus yra ankstyvosios pomaironinės kartos poetas. Lietuvoje bei išeivijoje parašė ir išleido daugiau nei trisdešimt įvairaus žanro knygų: poeziją, dramas, apysakas. Itin vertingi jo memuarai iš Nepriklausomos Lietuvos gyvenimo (išleisti Amerikoje). Juose vaizdingai ir spalvingai aprašė kunigus, politikus, kariškius, valdžios, mokslo ir meno žmones, su kuriais teko gyventi ir bendrauti. Jo tekstuose veriasi ypatingi santykiai su Maironiu ir jo sesers Kotrynos vaikais. Glaudūs ryšiai buvo su Maironio vyriausiu sūnėnu – Finansų departamento ministru Mikalojumi Lipčiumi ir jo žmona Marija – operos soliste. M. Vaitkus mėgo teatrą, muziką, dailę. Jis pats rengė muzikinius literatūrinius vakarus ir kitus skatino tai daryti. Kartu su Maironiu ir jo vaikaičių šeimomis šventė Šv. Velykas, Kalėdas, keliaudavo į Panemunę, iškylavo Birštone bei Palangoje. Archyve saugomi M. Vaitkaus laiškai rašyti Mikalojui ir Marijai Lipčiams. Laiškuose, rašytuose Lipčiams atsiveria ir M. Vaitkaus pomėgių spektras, subtiliai perteikia patirtus jausmus: „Dabar rašysiu apie meną. Šiandien buvau „Romeo ir Džuljetos“ generalinėje repeticijoj. Pasirodė, jog bus įdomi ir miela opera. Man ji ypač artima, kadangi ją verčiau. Neseniai mačiau „Cavalleria Rusticana“; muzika man pasirodė graži; gražiai dainavo ir neblogai vaidino Kutkauskas, neblogai vaidino ir dainavo Bieliūnas ir Vencevičaitė; silpnai vaidino Vaičkienė; Grigaitienė šiaip taip vaidino, tik ne dainavo, o rėkė. Šiame sezone išvysime dar „Pikų Damą“, kuriai eskizus pagamins Dobužinskis. Baleto vadovas dabar yra Petrovas, rodos iš Marijinkos. – Dainuoja operoje naujas baritonas Norvaiša, bet tuo tarpu tik trečiaeiliuose vaidmenyse. <...> Girdėjau neseniai Kaktinį „Eugenijuje Oniegine“; maniau, kad šitoj operoj nebus jam kur pasireikšti, bet pasirodė, jog didelis artistas yra didelis net ir smulkmenose. <...> Aš šiais metais žadu parengti du didelius dalykus: vieną istorinę apysaką „Tvanas“ ir vieną didelę dramą „Amazoniadą“. Turiu beveik pabaigęs vieną didelį eiliuotą romaną ir dvi mažesnes dramas visai pabaigtas (už vieną gavau antrąją premiją Blaivybės konkurse).“ (Kaunas. 1925 02 09)
Jūsų dėmesiui pateikiamas itin įdomus eksponatas – M. Vaitkaus sveikinimas Lipčiams vestuvių dieną.
 
 

 Parengė Išeivių literatūros skyriaus vedėja Virginija Paplauskienė

Visa galerija
Atgal