Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
26
sausio
2021

IŠ MAIRONIO PAMOKSLO

Dalijamės fragmentu iš Maironio pamokslo, sakyto 1930 m. spalio 27 d. Vytauto Didžiojo bažnyčioje per gedulingas pamaldas: 
„<...> Mirti – paprastas žmogaus likimas. Bet miršta žmonių milijonai ir, kaip ant beribio okeano vandenyno pakylančios ir atslūgstančios bangos, nurimusios nepalieka po savęs pėdsakų; retas sudaro didesnį apie save sūkurio ratą. Mirus Vytautui, rašo tų laikų kronikos, pasigirdo visoj Lietuvoj verksmas ir raudojimas per aštuonias dienas; visi verkė, netekę tėvynės tėvo. Nuo Vytauto Didž. mirties praslinko penki amžiai, gyveno ir nuėjo į tėvų kapus 20 kartų – generacijų, Lietuva pergyveno didžiuosius sąjūdžius-kataklizmus, o jo, Vytauto, didis vardas išliko iki mūsų dienų gyvas, išliko atsiminimuose, išliko mūsų lūpose, mūsų širdyse! Ir štai šiais jo vardu pavadintais metais, nežiūrint nelemtų mūsų partijų rietenų ir kovų, Vytauto magiškas vardas subūrė visus be skirtumų, tapęs lyg kokiu visos tautos junginiu, jos vienybės simboliu. <...>“

Visa galerija
Atgal