Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
27
sausio
2021

IEVAI SIMONAITYTEI – 120

Apie savo kūrybinio kelio pradžią I. Simonaitytė rašė: „Jeigu prisiminsiu save, tai jūs nieko iš to neturėsite: aš visą savo mokyklinį laiką gulėjau lovoje, sirgau ir visą savo amžių buvau ir esu nesveika. Patarėjų jokių neturėjau. Bet ir neatėjo mintis klausti, kaip rašyti. O rašyti pradėjau 12 metų būdama, lovoje gulėdama arba ant ramentų vaikščiodama, nieko iš pasaulio nemačiusi. Tai matote iš ko ir kaip pasidaro rašytojas.“
Rašytoja garsėjo aštriu ir komplikuotu charakteriu. „Aš Simonaitytė ir man viskas tur būt!“ Iš Rašytojų sąjungos yra reikalavusi mašinos, bet būtinai „Volgos“ ar „Pobedos“, nes „Moskvičiuje“ jai nepatogu sėdėti, nėra kur kojos patogiai padėti...
Fotografė O. Pajedaitė, bendravusi su Ieva dešimtmetį, rašė: „Be tėvo augusi, be namų... šluba, vieniša, šimto ligų kamuota. Matyt, galinga dvasia ar kipšas koks tūnojo ten viduje, kad nepalūžo ir brovėsi per visas užtvaras. Nei bėdos, nei ligos neįveikė. Pasičiupo už ragų tą gyvenimą, įsikinkė – tempk, bjaurybe!.. Ir šis tempė. Liaudies rašytoja. Tiek knygų! Sodyba kokia! Bent stiprybė moters!“

Parengė Šiuolaikinės literatūros skyriaus muziejininkė Albina Protienė

Visa galerija
Atgal