Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
16
sausio
2021

EKSPONATAI IŠ AUSTRALIJOS

Šių metų sausio viduryje muziejų pasiekė vertinga siunta. Australijos lietuvės – laikraščio „Mūsų pastogė“ redaktorė Dalia Doniela ir kita tautietė Birutė Alekna – persiuntė dvi dėžes archyvo iš Magdalenos Mykolaitytės-Slavėnienės palikimo. Muziejininkai joms nuoširdžiai dėkoja už supratimą ir pasiryžimą išsaugoti šias archyvines vertybes. Magdalena Slavėnienė (1908–1984) – klasiko Vinco Mykolaičio-Putino sesuo. Ji irgi buvo gabi literatūrai, Australijoje išleido savo eilėraščių rinkinių, jos kūryba spausdinta almanachuose. 1944 m. pasitraukusi į Vakarus, 1949 m. pasiekė Australiją ir ten gyveno iki mirties. Brolis ir sesuo nemažai metų susirašinėjo, Magdalena išsaugojo viską, ką Vincas jai buvo atsiuntęs. 1977 m. Slavėnienė išleido didžiulio susidomėjimo sulaukusią knygą „Putinas mano atsiminimuose“.
Be abejo, gautąją archyvinę medžiagą dar teks muziejininkams ilgokai tyrinėti, atrinkti, aprašyti. Šį kartą noriu pristatyti fotografijas, kurių gavome kelias dešimtis. Žinoma, dauguma jų yra matytos, tačiau kai kurios – su V. Mykolaičio-Putino ar jo žmonos Emilijos užrašais. Ankstyviausios nuotraukos siekia Šveicarijos, Fribūro laikus, kai V. Mykolaitis 1918–1922 m. ten studijavo filosofiją ir meno istoriją. Šio laikotarpio nuotraukose jaunasis poetas su kitais lietuviais studentais ir oficialioje aplinkoje, ir iškylose. Vėlesnės nuotraukos – mažytės, pokarinės – su žmona prie Juodosios jūros Gagroje, su giminėmis Kaune arba prie vasarnamio Kačerginėje. Tad nuotraukomis V. Mykolaičio-Putino fondas tikrai pasipildė.
Kitą kartą pristatysime Jums ir daugiau šios siuntos eksponatų.

Parengė muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė

Visa galerija
Atgal