Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
23
sausio
2021

DU BIČIULIAI, RAŠTO IR TEATRO ŽMONĖS

Šįmet minėjome išeivių poeto, režisieriaus, teatrologo Jurgio Blekaičio (1917–2007) šimtmetį. Muziejuje buvo parengta šiai progai skirta paroda  „Teatras būtų duona, o poezija – šventadienių vynas“. Čia pateikiame J. Blekaičio rinkinyje saugomą įdomią nuotrauką. Joje užfiksuota akimirka prieš Kosto Ostrausko pjesės „Duobkasiai“ pastatymo Čikagos lietuvių teatre premjerą 1966 metais. Spektaklį pastatė Jurgis Blekaitis. Nuotraukoje – pjesės autorius ir režisierius žaidžia šachmatais. Abu šį intelektualų žaidimą mėgo. J. Blekaitis yra sakęs, kad šis pomėgis, kaip ir žvejyba, išlikęs visą gyvenimą. Muziejuje saugomi ir jo šachmatai.
Prieš premjerą K. Ostrauskas rašė J. Blekaičiui: „Jei niekas kojos nepakiš, – o juk gyvenimas ir taip slidus, – tai su Dievo pagalba atskrisiu pasidairyti, ką jūs ten iškepėte.“ Kaip liudija nuotrauka, kojos niekas nepakišo. Po spektaklio jie, žinoma, turėjo galimybę aptarti, pasidžiaugti, pasidalinti įžvalgomis, o vėliau laiške su jam būdingu santūrumu ir lakoniškumu dramaturgas dar užsiminė: „...spektaklis gerai riedėjo. Tavo locka, būta net ir šaunių gabalų“.
Blekaitis ne tik režisavo spektaklius pagal Ostrausko dramas (be „Duobkasių“ Čikagos teatre kartu su D. Sruogaite pastatė „Pypkę“), bet ir rašė apie jo kūrybą. Po 1966 m. „Metmenyse“ išspausdinto straipsnio „Kostas Ostrauskas ieško savo teatro“, sulaukė bičiulio laiško: „Įžvalgiai ir, svarbiausia, kritiškai parašyta. Netapšnojant, kaip sakai, per petį, bet ir nesitaikstant. Taip ir turi būti. Ciekava bus patirti, ką tu antrajam disertacijos tome išdarinėsi. Laikantis kinų mandarinų papročių, reikėtų turbūt už visą tavo man skiriamą dėmesį žemai nusilenkti. Tačiau to aš nedarau, nes žinau, kad ne tam rašei. Rašei, kad kažkuo tave sudominau. Tai, žinoma, man komplimentas. Tuo labiau iš žmogaus, kurį aš respektuoju ne tik kaip bičiulį, bet ir kaip rašto bei teatro žmogų.“

                                                         Parengė Išeivių literatūros skyriaus muziejininkė Elvyra Brazaitienė

Visa galerija
Atgal