Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
27
sausio
2021

DRĄSIOS SVAJONĖS IŠSIPILDYMAS

Birželio 23-iąją minėsime dramaturgo, rašytojo, literatūros kritiko, redaktoriaus, profesoriaus A. Landsbergio 95-ąjį jubiliejinį gimtadienį. Prieš šešiasdešimt metų debiutavęs su knyga „Kelionė“ (1954), pokario laikotarpiu A. Landsbergis tapo pirmojo lietuvių literatūroje modernaus romano autoriumi. Amerikoje rašytojas išleido dvi novelių knygas: „Ilgoji naktis“ (1951) ir „Muzika įžengiant į neregėtus miestus“ (1972), tačiau mėgiamiausias žanras buvo ir liko – drama. Vieną kartą, po apsilankymo Kauno dramos teatre, jaunas gimnazistas prasitarė draugams, kad parašys pjesę, kuri bus pastatyta šio teatro scenoje. Anuomet draugai pasijuokė iš, regis, nerealios jo svajonės, tačiau... beveik po penkiasdešimties metų svajonė virto realybe. 1989 m. pjesę „Penki stulpai turgaus aikštėje“ (1957 m.) režisierius Vytautas Balsys pastatė Kauno dramos teatre. Spektaklis tapo dainuojančios revoliucijos dalimi, atgimimo sąjūdžiui suteikė naujų impulsų ir jėgų.

Štai citata iš režisieriaus V. Balsio laiško, rašyto 1989 m. lapkričio 3 d. A. Landsbergiui: „Premjera įvyko, personažai apsigyveno scenoje... <...> Vakar šmėstelėjo pirmas atpildo ženklas. Spektaklį žiūrėjo „Tremtinio“ klubo nariai... Žmonės ant kurių pečių nukrito kraštutinių reikalavimų ir visuotinų sprendimų dangus. <...> Visi mes jautėme, kad laikome rimčiausią egzaminą. Kai po spektaklio buvau pakviestas į sceną ir išvydau salę, pats vos susilaikiau nepravirkęs. Aš niekada neužmiršiu veidų, sujaudintų ir tvirtų žvilgsnių, pritarimo kupinų plojimų. Po to į sceną užlipo senukas su kanklėmis (gal dar iš Sibiro laikų), keliais jautriais trigarsiais pradėjo „Lietuva brangi“. Tai nebuvo chorinis dainavimas. Visa salė giedojo rimtyje. Skambėjo kanklės ir Maironis, ir ši giesmė buvo didžiausia pagarba nesulaukusiems šios dienos... Mes išlaikėme egzaminą.“
 

Parengė Išeivių literatūros skyriaus vedėja Virginija Paplauskienė.
 

Visa galerija
Atgal