Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
19
sausio
2021

B. SRUOGOS KŪRYBA VAIKAMS

Spalio 16 d. minėjome liūdną datą – Balio Sruogos (1896–1947) mirties metines. Ta proga Įdomių eksponatų skiltyje pasakojame istoriją apie rašytojo kūrybą vaikams.
B. Sruogos kūryba vaikams ir jaunimui – ne pagrindinis rašytojo interesas, tačiau, pasak literatūrologo Algio Samulionio, savotiškas „priedas“ prie tų knygų, kurios nulėmė išskirtinę rašytojo vietą XX a. lietuvių literatūros tėkmėje. Svarbiausias B. Sruogos kūrinys jaunimui, kurio pirmasis variantas sukurtas kaip eiliuota radijo pjesė ir net vaidinta radiofone 1937 m. spalio 10 d. (režisavo J. Monkevičius) – poetinis kūrinys „Giesmė apie Gediminą“, paremtas legenda apie Vilniaus įkūrimą.
Impulsas sukurti šią poemą, kaip ir kitus kūrinėlius vaikams bei jaunimui, buvo dešimtmetė dukra Dalia. Su ja ir kitais vaikais B. Sruoga „konsultavosi“, skaitė atskiras scenas ir žiūrėjo, kaip jie reaguoja. Poema buvo išleista 1938 m. Kaune, iliustruota dailininko Mstislavo Dobužinskio.
Antrą kartą šis kūrinys buvo išleistas Čikagoje 1952 m. rašytojo žmonos Vandos Daugirdaitės-Sruogienės pastangomis. Vanda Sruogienė ir dukra Dalia artimai bičiuliavosi su garsiu dailininku Viktoru Petravičiumi. Poema „Giesmė apie Gediminą – unikali knyga, sukurta dailininko rankomis – jis ne tik piešė iliustracijas, bet ir ranka perrašė kūrinio tekstą, papuošdamas leidinį stilizuotomis raidėmis, ornamentais ir piešiniais. Knyga išleista mažu (tik 700 egz.) tiražu ir šiandieną jau yra bibliografinė retenybė.

 

Parengė B. ir V. Sruogų namų-muziejaus vedėja Birutė Glaznerienė

Visa galerija
Atgal