Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
01
kovo
2021

B. BRAZDŽIONIO RANKRAŠTIS APIE KAUKES

B. Brazdžionio rinkinyje išlikę šūsnys rankraščių, kartais yra net keli to paties eilėraščio variantai. Jis rašydavo ir dienomis, ir naktimis ne tik namuose, bet ir renginiuose, kelionėse, dirbdamas redakcijose, netgi slapstydamasis nuo krintančių bombų traukiantis iš Lietuvos. Tad ir rankraščiai labai skirtingi: rašyti ant tvarkingo popieriaus lapo, ant vokų, mažų spalvotų lapelių, ant receptų, kalendoriaus lapelių, nuotraukų, įvairiausių spaudinių... Ne visi įskaitomi, kai kurie laiko nublukinti, su daugybe taisymų ir braukymų. Eilėraščius daug kartų taisydavo, taisymų yra ir atspausdintuose rinkiniuose.
Tyrinėdami archyvinį, kūrybinį palikimą, atrandame įdomius, neginčijamus faktus, kad poezija jo nepalikdavo niekuomet – tai buvo poetas, kurio kūrybines idėjas, mintis įkvėpdavo tiek skaudūs, tiek džiugūs gyvenimo vingiai, nuopoliai, pakilimai, kito autoriaus eilėraštis ar mintis, spaudoje rastos žinutės ar iliustracijos. Tų posmų yra įvairių: rimtų, skaudžių, šmaikščių, kartais net sarkastiškų…
Šiandien skelbiame nežinomą B. Brazdžionio rankraštį su ne visiškai užbaigtu, sunkiai įskaitomu šmaikščiu, nūdienos realijas atliepiančiu eilėraščiu, parašytu prie šešias dešimtis metų:
„Tokio gyvenimo sulaukėm,
Kad susitinkam tik su kaukėm!
Ir susitikęs nebandai
Atspėt, kokie tenai veidai,
Nes ir tavasis veidas ten   
Nenori, kad išeit aikštėn.
Nutrauktų kaukė kaukei kaukę,
Bet kitos kaukės tuoj užkaukia:
Ei, ką darai, ar pablūdai,
Ar nori, kad [nuogi] veidai.“
 
Eilėraštis skirtingais rašikliais parašytas ant JAV lietuvių bendruomenės Los Andželo apylinkės kvietimo atvykti 1961 m. vasario 11 d., šeštadienį, Užgavėnių savaitgalį į kaukių balių.
Nėra duomenų, ar B. Brazdžionis renginyje dalyvavo. Tačiau jo redaguotame žurnale „Lietuvių dienos“ 1961 m. vasario mėnesio numeryje yra žinutė: „Vasario 15 d. svetainėje įvyko L. Bendruomenės L. A. Apyl. valdybos posėdis. Priimta pasisekusio kaukių baliaus apyskaita.“
Neabejotinai šį tekstą B. Brazdžionis parašė inspiruotas kvietimo į Užgavėnių kaukių balių. Ir negalvokime apie tai, kad dar prieškaryje poetas pats sau priskyrė pranašo vaidmenį... 1961 m. negalėjo žinoti, kad, praėjus šešiasdešimčiai metų, pasaulį taip sukrės pandemijos grimasos. Gal tiesiog palengvinkime karantino, apribojimų nepatogumus, pro šypsnį pakartodami B. Brazdžionio eilutes: „Tokio gyvenimo sulaukėm, kad susitinkam tik su kaukėm“.
 

Parengė B. Brazdžionio fondo vedėja Jūratė Ivanauskienė

Visa galerija
Atgal