Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
23
sausio
2021

ANTANAS PAKALNIS APIE RAŠYTOJUS IR SAVE

Prozininko, žinomo feljetonų ir humoreskų autoriaus Antano Pakalnio (1923–1977) gausioje memorialinėje bibliotekoje galime pasklaidyti daugybę knygų, išmargintų šmaikščiomis, ironiškomis, kritiškomis, tačiau dažnai objektyviomis pastabomis. A. Pakalnio bičiuliai ir pažįstami apibūdino jį kaip labai įdomų, didelės širdies žmogų ir talentingą satyriką. Kliuvo nuo rašytojo kandaus liežuvio ir žymiems, ir pradedantiems rašytojams. Asmeniškai pažinojo gausų jų būrį, nes nuo 1948 m. dirbo „Tiesos“, „Švyturio“, „Literatūros ir meno“ redakcijose. Rašytojo bibliotekoje sukaupta daugybė autografuotų knygų su žymių rašytojų dedikacijomis: P. Širvio, M. Sluckio, Just. Marcinkevičiaus, J. Avyžiaus, A. Baltakio, E. Matuzevičiaus, A. Miškinio, J. Macevičiaus, J. Požėros ir kitų.
Vartome vieną jų – autobiografijų knygą „Tarybų Lietuvos rašytojai“ (Vilnius, 1967 m.). Čia ypač juntamas A. Pakalnio kaip satyriko ir įžvalgaus fizionomisto talentas. Prie kai kurių rašytojų portretinių nuotraukų, tarsi kurdamas apmatus savo feljetonų tipažams, jis brūkštelėjęs taiklias, kandžias, kartais labai subjektyvias pastabas arba nepagailėjęs geranoriškų žodžių: „Pasakų senelės nuotrauka“ (E. Mieželaitis), „Ot meluoja!“ (J. Baltušis), „Kuklus, geras berniukas. Matęs velnią!“ (A. Bernotas autobiografijoje pasakoja apie savo lakią fantaziją vaikystėje), „Guvus vaikinas“ (J. Avyžius), „Gudročius“ (V. Miliūnas), „Juokdarys“ (A. Matutis), „Tragikas“ (M. Vainilaitis), „Mano simpatija“ (D. Urnevičiūtė), „Mįslė“ (J. Vaičiūnaitė), „Gilus žmogus“ (V. Žilinskaitė), „Nedurnas vyras“ (A. Bieliauskas), „Geras vyras, ir smagus, ir žmogus“ (A. Jonynas), „Maladiec i chitriec“ (V. Galinis), „Gulbių ežeras“ (I. Pikturna nuotraukoje pasilenkęs į priekį), „Rimtybė“ (J. Lankutis), „Poetiškas žmogus“ (V. Šimkus), „Šventasis Nikifora“ (A. Baltrūnas), „Danko – Deganti širdis“ (V. Rudokas), „Talentingas karštakošis“ (M. Sluckis), „Mergų dievas“ (V. Giedra), „Neįspėjamas“ (A. Maldonis), „Optimistas“ (J. Chlivickas), „Geraširdis“ (J. Macevičius), „Abisinijos karalius“ (A. Baltakis nuotraukoje su ilgu dryžuotu šaliku ir kepure, panašia į turbaną), „Didelė dūšia“ (Just. Marcinkevičius), „Aršus, bet geras“ (V. Petkevičius), „Lyrikas, geras berniukas“ (A. Pocius), „Tu gimei, ir ne be reikalo“ (V. Rimkevičius), „Turi uoslę“ (K. Ambrasas), „Gangsteris“ (A. Čekuolis), „Guvus vaikinas, ilgai gyvens“ (K. Saja), „Tvardovskio akis“ (M. Martinaitis), „Darbinykas“ (K. Marukas), „Žmogus be kelio“ (P. Širvys) ir kt. Kai kuriuos asmenis išvanojęs itin aštriai, pasišaipęs iš jų išvaizdos ar charakterio: pavyzdžiui, vieną išvadinęs paleistuviu, kitus – nepalaidotu numirėliu, pižonu, popieriniu karžygiu, jautuku, ubagu, kuolinės poezijos atstovu ir panašiai.
Rašytojas, nubrėžęs vertikalią liniją prie savo nuožulnios kaktos, šaiposi ir iš savo profilio: „Štai kiek tėvas nedadirbo!“

Parengė Vilniaus rašytojų muziejaus fondų sektoriaus fondų saugotoja Danguolė Jasinskienė

Visa galerija
Atgal