Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
19
sausio
2021

A. BARANAUSKO RAŠTAS APIE J. TUMĄ-VAIŽGANTĄ

Šių metų sausio 17 dieną minime poeto, „Anykščių šilelio“ autoriaus Antano Baranausko (1815–1902) 180-ąsias gimimo metines. O prieš keletą mėnesių, rugsėjo 20 dieną sukako 145-eri metai nuo rašytojo Juozo Tumo-Vaižganto (1869–1933) gimimo. Maironio muziejuje, Juozo Tumo-Vaižganto rinkinyje, saugomas dokumentas, susijęs su abiem rašytojais. Tai – Juozo Tumo-Vaižganto įšventinimą į kunigus patvirtinantis raštas lotynų kalba, pasirašytas Antano Baranausko. Antanas Baranauskas 1884–1897 m., prieš tapdamas Seinų vyskupu, buvo Žemaičių vyskupo Mečislovo Leonardo Palilionio (1834–1908) padėjėju (sufraganu), dar vadinamu pavyskupiu. Jame rašoma, kad Žemaičių Diecezinės seminarijos auklėtinis Juozas Tumas (tai būsimasis rašytojas Juozas Tumas-Vaižgantas) 1889 m. gruodžio 21 d. gavo pirmuosius šventinimus, 1893 m. rugsėjo 26 d. Žemaičių vyskupo Mečislovo Leonardo Paliulionio buvo pašventintas subdiakonu, o tų pačių metų lapkričio 28 d. – diakonu. Raštas rašytas sekretoriaus juodu rašalu, tik pasirašytas A. Baranausko ranka rudu rašalu. Taip pat yra smalkos atspaudas ir registracijos numeris. Rašyta 1893 m. gruodžio mėn. Kaune. Raštas įrėmintas ruduose mediniuose rėmuose su stiklu. Eksponatas yra iš rašytojo Juozo Tumo-Vaižganto palikimo, gana didelio formato: rašto matmenys – 53x40 cm, o rėmo – 63x50 cm, geros būklės.
Šiuo metu Juozo Tumo-Vaižganto įšventinimą į kunigus patvirtinantis raštas eksponuojamas parodoje „Nors ir numirus – aš būsiu!“, skirtoje rašytojo 145-osioms gimimo metinėms.
Galime tik pasidžiaugti, kad šis šimto dvidešimties metų senumo svarbus dokumentas išsaugotas iki mūsų dienų ir yra pristatomas visuomenei.

Parengė Seniausios literatūros skyriaus vedėja Audronė Gedutienė 

Visa galerija
Atgal