Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
Sveiki apsilankę atnaujintoje Maironio lietuvių literatūros muziejaus ir jo padalinių svetainėje „Literatūrinė Lietuva“! Informacija vis dar atnaujinama, todėl atsiprašome už nesklandumus!
02
kovo
2015
Paslaugų kainos
Paslaugų užsakymas
Darbo laikas: II–VI 9.00–17.00

Įdomūs eksponatai

MAIRONIO TEKSTŲ SĄSIUVINIAI
MAIRONIO TEKSTŲ SĄSIUVINIAI
Maironio lietuvių literatūros muziejaus fonduose vis dar yra neskelbtų Maironio tekstų: pamokslų, paskaitų, įvairių pasisakymų. 

2014-11-03
„IŠ MAŽŲ LAŠELIŲ SUSIDARO JŪRA“
„IŠ MAŽŲ LAŠELIŲ SUSIDARO JŪRA“

Šiuos žodžius į pamokslą Dievas, pasakytą per Velykines rekolekcijas 1972 m. kovo 16 d. Brukline (JAV), įrašė kunigas, teologijos mokslų daktaras, poetas Tėvas Leonardas Andriekus OFM.


2014-11-10
S. NĖRIES KŪRYBĄ KRITIKAVO J. GRUŠAS
S. NĖRIES KŪRYBĄ KRITIKAVO J. GRUŠAS
S. Nėries memorialinio muziejaus fonde saugomas pirmojo Salomėjos Nėries eilėraščių rinkinio „Anksti rytą“ egzempliorius su rašytojo Juozo Grušo pastabomis.

2014-11-18
PIRMASIS „METŲ“ LEIDIMAS LIETUVOJE
PIRMASIS „METŲ“ LEIDIMAS LIETUVOJE
Pirmą kartą K. Donelaičio poemą „Metai“ išleido Liudvikas Rėza 1818 m. Karaliaučiuje, antrasis, Augusto Šleicherio leidimas išėjo 1865 m. Peterburge. Trečiąjį „Metų“ leidimą parengė Georgas Heinrichas Ferdinandas Neselmanas ir jis buvo išleistas 1869 m. Karaliaučiuje.

2014-11-24
RAŠYTOJAS PETRAS CVIRKA IR DAILĖ
RAŠYTOJAS PETRAS CVIRKA IR DAILĖ

Dailininkas A. Žmuidzinavičius savo prisiminimuose rašė, kad P. Cvirka galėjo tapti toks pat puikus dailininkas, kaip ir rašytojas. Anot jo, Kauno Meno mokykloje Cvirka buvo didelis pokštininkas, juokdarys ir rėksnys.


2014-12-03
REIKLI KŪRĖJA
REIKLI KŪRĖJA
Maironio lietuvių literatūros muziejuje atidaryta paroda „Laiškai žmonėms ir apie žmones“, kurioje tarp kitų epistoliarinio žanro eksponatų pavyzdžių lankytojai gali pamatyti ir Ievos Simonaitytės laiškus, adresuotus Stasiui Anglickiui. Rašytoja atsiskleidžia kaip itin reikli kūrėja.

2014-12-10
BŪKITE SVEIKI, LINKSMI, LAIMINGI!
BŪKITE SVEIKI, LINKSMI, LAIMINGI!
Mieli mūsų lankytojai, muziejaus bičiuliai, kolegos!
Maironio laikrodis fiksuoja paskutines 2014-ųjų dienas. Metai buvo margi lyg genys – ir sėkmingi, ir viltingi, o kartais neramūs ar neišpildantys lūkesčių. 

2014-12-30
LAIŠKAS ANT BERŽO TOŠIES
LAIŠKAS ANT BERŽO TOŠIES
S. Nėries memorialinio muziejaus fonde saugomas laiškas, rašytas ant beržo tošies. Šį laišką muziejui padovanojo Antanas Kniūkšta, knygų leidėjas, prieš karą vadovavęs leidyklai „Sakalas“, padėjęs ne vienam jaunam rašytojui, išleidęs ir Salomėjos Nėries eilėraščių rinkinius „Pėdos Smėly“, „Per lūžtantį ledą“, „Diemedžiu žydėsiu“. 

2015-01-05
A. BARANAUSKO RAŠTAS APIE J. TUMĄ-VAIŽGANTĄ
A. BARANAUSKO RAŠTAS APIE J. TUMĄ-VAIŽGANTĄ
2015-aisiais minime poeto, „Anykščių šilelio“ autoriaus Antano Baranausko (1815–1902) 180-ąsias gimimo metines. O prieš keletą mėnesių, rugsėjo 20 dieną, sukako 145-eri metai nuo rašytojo Juozo Tumo-Vaižganto (1869–1933) gimimo. Maironio muziejuje, Juozo Tumo-Vaižganto rinkinyje, saugomas dokumentas, susijęs su abiem rašytojais.

2015-01-16
IŠ PRIEŠKARIO VILNIAUS TEATRINIO GYVENIMO
IŠ PRIEŠKARIO VILNIAUS TEATRINIO GYVENIMO
Vienoje prieškarinių Vilniaus fotoateljė 1935 m. spalio 8 d. įsiamžinusi gražių, giedrai nusiteikusių inteligentiškų jaunuolių kompanija – visa Vilniaus lietuvių studentų sąjungos dramos sekcijos valdyba.

2015-01-11
APIE MILEDI FOTOGRAFIJĄ
APIE MILEDI FOTOGRAFIJĄ
Šiemet sausio 23-ąją  poetei Nijolei Miliauskaitei būtų 65-eri. Amžinybėn ji iškeliavo naktį iš sekmadienio į pirmadienį 2002-ųjų kovo 25-ąją. Nijolė Miliauskaitė – poetė, 2000 m. Nacionalinės premijos laureatė, pirmoji moteris, apdovanota Jotvingių premija.

2015-01-23
YPATINGA LIETUVOS ŽURNALISTŲ KELIONĖ
YPATINGA LIETUVOS ŽURNALISTŲ KELIONĖ
Juozas Grušas, 1931 m. baigęs studijas universitete, 1932 m. sukūręs šeimą (vedė humanitarinių mokslų fakulteto studentę Pulcheriją Račytę), vertėsi daugiausia pedagoginiu darbu ir žurnalistika. Dėstė pedagoginiuose kursuose lietuvių kalbą ir literatūrą bei Lietuvos istoriją. Kaip žurnalistas ir literatas aktyviai bendradarbiavo „Lietuvoje“, „Židinyje“, „Naujojoje Romuvoje“. 

2015-02-02
AŠ – GYVA GAMTOS AKIMIRKA, IŠ KŪNO IR KRAUJO
AŠ – GYVA GAMTOS AKIMIRKA, IŠ KŪNO IR KRAUJO
Poetei Janinai Degutytei buvo gyvas kiekvienas medis, žolynas, ji stengėsi suprasti jų kalbą ir neįžeisti juodom mintim. Didžiausioj girioj ar begaliniam lauke nejautė nei vienišumo, nei baimės. Gamta jai – moralinė, etinė kategorija, grožio matas...

2015-02-06
RAŠYTOJŲ SANTUOKOS
RAŠYTOJŲ SANTUOKOS
Šv. Valentino diena – vasario 14-oji – nėra tik įsimylėjėlių diena, šią dieną turime sieti su santuoka. Juk Šventasis Valentinas buvo nuteistas mirties bausme, nes paslapčiomis tuokdavo tuos, kurie mylėjo vienas kitą ir norėjo sukurti šeimą. Rašytojų archyvuose yra įvairaus turinio nuotraukų, netrūksta jų ir iš asmeninio gyvenimo. Ypatingai patrauklios yra meilės akimirkos, santuokos.

2015-02-13
BALIO SRUOGOS SLAPYVARDŽIAI
BALIO SRUOGOS SLAPYVARDŽIAI
Lietuvių literatūros klasikas, profesorius  Balys Sruoga pranoksta ne vieną lietuvių rašytoją, kultūros veikėją savo slapyvardžių gausybe. Pasak tyrinėtojo Algio Samulionio, jų būta daugiau nei šimto.

2015-02-20
JUOZO GRUŠO ARMONIKĖLĖ
JUOZO GRUŠO ARMONIKĖLĖ
Visi esame girdėję ypatingo skambesio instrumentą – lūpinę armonikėlę. Tačiau ne visi žino, kad šiuo instrumentu nuo jaunystės iki garbaus amžiaus mėgdavo muzikuoti lietuvių literatūros klasikas Juozas Grušas.

2015-03-01
POETO VASARA PALANGOJE
POETO VASARA PALANGOJE

Menininkai ir prieškario laikais mėgo poilsiauti Palangoje, žavėjosi šėlstančiomis jūros bangomis, mėgo pasivaikščiojimus tiltu, maudėsi ir deginosi saulėje. 


2014-09-01
„RASOS KAROLIAI“
„RASOS KAROLIAI“

Sužinokite istoriją apie Vytės Nemunėlio rankraštinę knygelę „Rasos karoliai“ ir jos kopiją!


2014-09-08
FOTOATELJE „MODERN“ IR VAIŽGANTO AUTOGRAFAI
FOTOATELJE „MODERN“ IR VAIŽGANTO AUTOGRAFAI
Juozo Tumo-Vaižganto rinkinyje yra įvairių metų rašytojo portretinių nuotraukų. Vaižgantas, gyvendamas Kaune, mėgo fotografuotis ateljė „Modern“, kurios tuometinis adresas – Laisvės alėja Nr. 80. 

2014-09-15
VAIŽGANTO JUBILIEJUS
VAIŽGANTO JUBILIEJUS

Šį rugsėjį minime Juozo Tumo-Vaižganto 145-ąsias gimimo metines. O prieš 85-erius metus daugybė žmonių Vaižgantą sveikino su pirmuoju vyrišku jubiliejumi – tą rugsėjį jam suėjo 60 metų.


2014-09-22
JUST. MARCINKEVIČIAUS POEMA „DONELAITIS“
JUST. MARCINKEVIČIAUS POEMA „DONELAITIS“
Poetas Justinas Marcinkevičius (1930–2011) 1963 metais parašė poemą „Donelaitis“. 1964-aisiais, minint lietuvių grožinės literatūros pradininko Kristijono Donelaičio 250-ąsias gimimo metines, ją 10 000 egzempliorių tiražu išleido Vilniaus „Vagos“ leidykla.

2014-09-29
„PRARADIMO SIMFONIJOS“
„PRARADIMO SIMFONIJOS“
Vienas žymiausių, moderniausių XX amžiaus lietuvių poetų, vertėjas, literatūros kritikas, Lietuvos nacionalinės premijos laureatas, Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaras Alfonsas Nyka-Niliūnas šių metų liepos 15 dieną atšventė savo 95-ąjį gimtadienį.

2014-10-13
VYTAUTO MAČERNIO AUTOGRAFAS
VYTAUTO MAČERNIO AUTOGRAFAS

Poeto Vytauto Mačernio gyvenimas taip ir liko vadintis jaunyste, nes žuvo jis eidamas 24-iuosius metus lygiai prieš 70 metų – 1944-jų spalio 7 d. Jį netoli Žemaičių Kalvarijos užmušė atsitiktinai sprogusio sviedinio skeveldra.


2014-10-06
NENORĖTIEJI, ILGAINIUI BRANGIAUSIEJI
NENORĖTIEJI, ILGAINIUI BRANGIAUSIEJI
„...Ilgai abu su vyru nenorėjom įsigyti nuosavybės Kaune, vis tikėdamiesi, kad Vilnius mums sugrįš. Tačiau apie 1936–37 m., kai jau pasidarė aišku, kad karas neišvengiamas, nutarėme pasistatyti namuką vien sau, kur vyras turėtų ramias sąlygas savo darbui.“

2014-10-20
MAIRONIO PASKAITA APIE DONELAITĮ
MAIRONIO PASKAITA APIE DONELAITĮ
Pradėdami švęsti ir minėti Kristijono Donelaičio 300-ąjį jubiliejų, norime mūsų lankytojams pristatyti MLLM Maironio rinkinyje saugomą Poeto rankraštį – Paskaitą apie Donelaitį. Tai aštuoni vidutinio formato lapai, prirašyti abiejose lapo pusėse juodu rašalu smulkia dailia rašysena, iš viso 16 puslapių.

2014-01-13
LAIŠKAS MAIRONIUI
LAIŠKAS MAIRONIUI

Kauno kunigų seminarijos rektorius Jonas Mačiulis-Maironis tarp savo knygos „Theologisch-praktische...“ (1901 m.) lapų įdėjo Juozo Venckaus laišką... Šis laiškas – jėzuitų ordino atkūrimo Lietuvoje istorijos reikšminga detalė. 


2014-02-03
NUOTRAUKŲ ALBUMAS
NUOTRAUKŲ ALBUMAS

Muziejaus fonduose saugomas Juozo Krumino ir Nelės Mazalaitės nuotraukų albumas. Jame yra 30 fotografijų, kurių herojai tik du, vienas kitą mylintys žmonės. Prozininkės Nelės Mazalaitės ir poeto Juozo Krumino veidai spindi švelnumu.


2014-02-10
GINTARO KAROLIAI
GINTARO KAROLIAI

Šie karoliai į muziejų atkeliavo 2014 m. sausio pabaigoje. Juos iš JAV atsiuntė kraštotyrininko, kolekcininko Broniaus Kviklio dukros Rūta Kviklytė-Kulikauskienė, Danguolė Kviklytė ir žentas Vincas Lukas. Jų istorija yra tokia. 1935 m. P. Babickas vienas keliavo dviračiu Prienų link. 


2014-02-17
I. SIMONAITYTĖS PORTRETAS
I. SIMONAITYTĖS PORTRETAS

Prozininkės, žymiausios Klaipėdos krašto rašytojos, autobiografinių romanų ir apysakų kūrėjos Ievos Simonaitytės (1897–1978) fonde aptinkame išraiškingą jos portretą, psichologiškai įtaigiai nutapytą dailininko Edmundo Žiauberio.


2014-03-10
IGNAS ŠEINIUS DEGUSTUOJA VYNĄ
IGNAS ŠEINIUS DEGUSTUOJA VYNĄ
Ra scaron;ytojo ir diplomato Igno Šeiniaus (1889–1959) archyve yra nuotraukų, kuriose matome jį kartu su kitais Lietuvos žurnalistais bei vietos gyventojais kelionėje po Sovietų Sąjungą 1934 m. 

2014-04-22
„LIETUVIŲ KALBOS MOKSLO PRADMENYS“
„LIETUVIŲ KALBOS MOKSLO PRADMENYS“

Maironio lietuvių literatūros muziejuje saugoma, o šiuo metu eksponuojama parodoje „Kristijonui Donelaičiui – 300“ vertinga knyga – 1800 m. Karaliaučiuje vokiečių kalba išleista Kristijono Gotlibo Milkaus gramatika „Lietuvių kalbos mokslo pradmenys“. 


2014-04-28
JUOZO GRUŠO PORTRETAI
JUOZO GRUŠO PORTRETAI
Garsi Lietuvos skulptorė, grafikė, pedagogė Jadvyga Mozūraitė-Klemkienė (1923–2009) daugelį metų bendravo su rašytoju Juozu Grušu. Dailininkė sukūrė ir dovanojo dramaturgui jo skulptūrinį portretą, o 2008 m. tris grafikos darbus perdavė J. Grušo memorialiniam muziejui kartu su savo prisiminimais.

2014-05-19
„LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS“
„LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS“

Poeto, prozininko, vertėjo Albino Žukausko (1912–1987) memorialinėje bibliotekoje visą ilgą jo knygų spintos lentyną užima „Lietuvių kalbos žodynas“, 14 solidžių tomų – tiek spėjo surinkti iki mirties (žodyną parengė Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, išleido „Minties“ leidykla, pirmasis tomas pasirodė 1968 m.).


2014-03-24
DIALOGAS – ŠACHMATAI
DIALOGAS – ŠACHMATAI
Profesorius Balys Sruoga tarp daugybės savo veiklos sričių turėjo ir laisvalaikio pomėgių, veikiau pasijų, tarytum savotiškų terapijų ar net ritualų.

2014-01-07
MSTISLAVO DOBUŽINSKIO NUOTRAUKOS
MSTISLAVO DOBUŽINSKIO NUOTRAUKOS

Liudo Giros fonde aptinkame dvi įdomias dailininko M. Dobužinskio portretines nuotraukas iš Kauno laikotarpio su autografais L. ir B. Giroms. Vienoje jų dailininkas nusifotografavęs darbo aplinkoje ir rusų kalba juodu rašalu įrašęs: „Patvirtinu, kad šis senis – tai aš. M. Dobužinskis“.


2013-12-15
LIETUVOS RAUDONOJO KRYŽIAUS PREMIJA
LIETUVOS RAUDONOJO KRYŽIAUS PREMIJA
2013-aisiais sukanka 80 metų, kai Lietuvos Raudonasis Kryžius bei žurnalas „Žiburėlis“ įsteigė premiją vaikų ir jaunimo literatūros kūriniams. Iniciatorius – Kaune praktikavęs gydytojas Aloyzas Petrikas, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus valdybos pirmininkas, palaikęs bičiuliškus ryšius su tuometine laikinosios sostinės kultūros bendruomene. Nors ir buvo atsiradę abejojančių, ar reikia šiai pripažinimą pelniusiai organizacijai globoti literatūrą, ginčai šia tema greitai užgeso: suvienijo tas pats kilnus tikslas „kelti ir turtinti lietuvių tautoje aukšto humaniškumo bei kilnaus dorovingumo idėjas.

2013-10-04
PETRO BABICKO EKSPONATAS – JUOSTOS
PETRO BABICKO EKSPONATAS – JUOSTOS
Poetas, prozininkas Petras Babickas (1904–1991) buvo garsus, aktyvus kraštotyrininkas. Maždaug 1925–1935 m. per vasaros atostogas jis važinėjo po Lietuvą dviračiu, bendravo su kaimiečiais, rinko juostas, gintaro dirbinius, įvairius kitus etnografinius dalykėlius. Namuose, Pajiesio kaime netoli Garliavos, buvo įrengęs muziejėlį. 1944 m. traukdamasis į Vakarus kolekciją paliko saugoti seseriai Unei Babickaitei-Graičiūnienei.

2013-10-14
BORISO JERMOLAJEVO ŠARŽAS
BORISO JERMOLAJEVO ŠARŽAS

Juozo Grušo visuomeninę veiklą – pirmininkavimą Lietuvių rašytojų draugijai 1937–1938 metais primena rašytojo memorialiniame muziejuje saugomas humoristinis piešinys „J. Grušas ir L. Gira Kauno geležinkelio stotyje“ (1938). 


2013-12-08
IŠ PRIEŠKARIO LIETUVOS KULTŪRINIO GYVENIMO
IŠ PRIEŠKARIO LIETUVOS KULTŪRINIO GYVENIMO
Kokybiškoje prieškario laikotarpio nuotraukoje užfiksuotas reikšmingas momentas – Valstybinės literatūros premijos (už 1939 m. pasirodžiusius kūrinius) įteikimo ceremonija Vilniaus universiteto Kolonų salėje 1940 m. 

2014-01-20
SVEIKINIMAS
SVEIKINIMAS
Visiems mūsų svetainės Lankytojams linkime jaukių, šiltų, šviesių šv. Kalėdų ir laimingų, įdomių, kūrybingų Naujųjų metų!

2013-12-23
SVEIKI SULAUKĘ K. DONELAIČIO METŲ!
SVEIKI SULAUKĘ K. DONELAIČIO METŲ!
Sveikiname Jus, sulaukusius didžiojo literatūros klasiko Kristijono Donelaičio 300 metų gimimo jubiliejaus!

2014-01-02
O. MILAŠIAUS DEDIKACIJA PUTINUI
O. MILAŠIAUS DEDIKACIJA PUTINUI

Maironio lietuvių literatūros muziejaus fonduose sukaupta daugybė įvairių eksponatų: rankraščių ir mašinraščių, fotografijų, knygų, įvairiausių rašytojų daiktų, baldų, paveikslų, papuošalų... Tas faktas pats savaime nieko nestebina: kaupti eksponatus – bene svarbiausia muziejaus veiklos sritis.


2014-01-27
S. NĖRIES NUOTRAUKOS
S. NĖRIES NUOTRAUKOS
S. Nėries memorialinio muziejaus fonduose yra gražių, išraiškingų Salomėjos Nėries portretų. Poetė mėgo fotografuotis ir mokėjo atsirinkti nuotraukas.

2014-02-24
ALBINO ŽUKAUSKO MEŠKERĖS
ALBINO ŽUKAUSKO MEŠKERĖS

Poetas, prozininkas, vertėjas Albinas Žukauskas (1912–1987) buvo aistringas žvejys. Fonduose saugome gana gausų jo žūklei skirtų įrankių rinkinį: tris bambukines meškeres, kelias rites su valais, įrankį žvynams valyti...


2014-03-03
NEŽINOMAS VAIŽGANTO AUTOGRAFAS
NEŽINOMAS VAIŽGANTO AUTOGRAFAS

1929 m. rugsėjį, kai Vaižgantas šventė savo 60-ąjį gimtadienį, pasirodė jo „Raštų“ XIV tomas. Knygą išleido Kauno universiteto Humanitarinių mokslų fakultetas, o spausdino Zavišos ir Steponavičiaus spaustuvė, kuri  buvo įsikūrusi Kaune, Kęstučio 36.


2014-03-17
DANUTEI LIPČIŪTEI-AUGIENEI-100
DANUTEI LIPČIŪTEI-AUGIENEI-100
Šiose XX amžiaus pirmųjų dešimtmečių nuotraukose užfiksuota mažametė Danutė Lipčiūtė: vienoje ji sėdi šalia savo mamos – Kotrynos Mačiulytės-Lipčienės. Kitoje –  jau kiek paūgėjusi, pozuodama drąsiai žvelgia į fotoobjektyvą. Trečioje –  švelnaus ir atviro veido pirmos klasės mergaitė stovi Maironio sode prie savo gerosios tetos – Marcelės Mačiulytės.

2014-03-31
J. STRIELKŪNO RANKRAŠČIAI
J. STRIELKŪNO RANKRAŠČIAI
Skaitydamas poetų eilėraščius, visada pagalvoju apie jų rankraščius, apie jų rašyseną, kuri, sakoma, yra asmenybės atspindys. Gal iš braižo galima ką nors sužinoti apie poeto būdą, emocinę būseną, tuometinę jo nuotaiką?

2014-04-07
PIRMOSIOS BERN. BRAZDŽIONIO PUBLIKACIJOS
PIRMOSIOS BERN. BRAZDŽIONIO PUBLIKACIJOS
„Raudonai, geltoniai dažyti margučiai:
Iš tikro Velykos šiandie.
Linksmai bėginėja kiemely vaikučiai...“

2014-04-15
„ROPĖ“
„ROPĖ“
Rašytoja Danutė Lipčiūtė-Augienė (g. 1914 m.) Jungtinėse Amerikos Valstijose nuo 1951-ųjų beveik 50 metų darbavosi vaikų žurnale „Eglutė“, bet savo kūrybos niekada nesureikšmino; rašiusi, kad mažieji lietuviukai svetimoje šalyje nenutautėtų, „nesuamerikonėtų“. Šiame žurnale buvo publikuota ir eiliuota, savaip perkurta liaudies pasaka „Ropė“.

2014-05-05
IŠ BERN. BRAZDŽIONIO RINKINIO
IŠ BERN. BRAZDŽIONIO RINKINIO
2014-ieji – Lietuvos vyskupų paskelbti Šeimos metais. Gegužę, minint tarptautinę šeimos dieną, verta prisiminti darnią poeto Bernardo Brazdžionio šeimą.

2014-05-26
KAZIO BORUTOS BATAI
KAZIO BORUTOS BATAI
Lietuvių prozininko, poeto, politinio veikėjo Kazio Borutos (1905–1965) fonde į akis krenta tvirti, masyvūs, gerokai apdėvėti batai. Juos nagingasis būsimasis rašytojas pasidirbino prieš vykdamas į mokslus iš gimtinės – Liudvinavo valsčiaus. 

2014-08-25
POEZIJOS PAVASARIS
POEZIJOS PAVASARIS
Poezijos pavasaris – šurmulinga ir džiugi poezijos šventė, šiemet penkiasdešimtoji. Jau išrinktas penkiasdešimtasis Poezijos pavasario laureatas, Maironio sode bus ąžuolo lapų vainiku vainikuotas, bus įteikti prizai ir premija. Penkiasdešimt poezijos pavasarių – solidus skaičius. O pirmasis Poezijos pavasaris, kuo jis ypatingas? 

2014-05-29
VERTINGA K. DONELAIČIO KNYGA
VERTINGA K. DONELAIČIO KNYGA
Maironio muziejuje saugoma, o šiuo metu eksponuojama parodoje „Kristijonui Donelaičiui – 300“ vertinga knyga – antrasis Kristijono Donelaičio „Metų“ leidimas.

2014-06-03
KOSTAS OSTRAUSKAS IR MUZIKA
KOSTAS OSTRAUSKAS IR MUZIKA
Vienas ryškiausių lietuvių avangardinės dramaturgijos atstovų, humanitarinių mokslų daktaras Kostas Ostrauskas parašė ir išleido per dvidešimt knygų. Beveik kiekviename kūrinyje – arba pavadinime, arba tekste – yra sąsajų su klasikine muzika. Retas kuris žino, kad rašytojas pasižymėjo unikalia klausa bei kerinčiu balsu. 

2014-06-09
ADOMO VARNO DARBAI
ADOMO VARNO DARBAI
2014 m. Maironio lietuvių literatūros muziejui pavyko įsigyti du naujus dailės kūrinius: Adomo Varno piešinį – Maironio portretą ir to paties dailininko sukurtą grafikos darbą. Šie eksponatai papildė Maironio meno kūrinių rinkinį.

2014-06-16
MAIRONIO DEVOCIONALIJOS
MAIRONIO DEVOCIONALIJOS
Vėlyvesniaisiais gyvenimo metais Jonas Mačiulis-Maironis šventė savo Vardo dieną spalio 20-ąją per Šv.Joną Kantietį. Mat spalio 21-oji – Poeto gimimo diena, tad būdavo sujungiamos abi progos. Tačiau iš jaunystės laikų yra išlikę sveikinimų ir birželio 24-osios – Joninių proga. 

2014-06-23
J. MIKELINSKO MOKYKLINIŲ METŲ PIEŠINIAI
J. MIKELINSKO MOKYKLINIŲ METŲ PIEŠINIAI
Neseniai rubrikoje „Įdomus eksponatas“ Jūs turėjote galimybę susipažinti su naujai įsigytais, profesionalaus dailininko nupieštais Maironio portretais. Tačiau ir muziejine, ir istorine prasme ne ką mažesnę vertę turi ir muziejuje saugomi vaikų – būsimųjų įžymių rašytojų – mokykliniai piešiniai.

2014-06-30
JONO AISČIO LAIŠKAI BRAZDŽIONIUI
JONO AISČIO LAIŠKAI BRAZDŽIONIUI
2014-ųjų liepos 7-ąją sukanka 110 metų poetui, eseistui Jonui Aisčiui, kuris gimė Kampiškių kaime (Kauno r.), mirė 1973 m. Vašingtone, 2000 m. perlaidotas Rumšiškių kapinėse. Iki 1940 m. pasirašinėjo kaip Kossu-Aleksandravičius, Aleksandriškis, Kuosa-Aleksandriškis, nuo 1952 m. oficiali pavardė – Aistis.

2014-07-07
NAUJAUSI A. LANDSBERGIO RINKINIO EKSPONATAI
NAUJAUSI A. LANDSBERGIO RINKINIO EKSPONATAI

Birželio 23 dieną sukako 90 metų nuo žymaus išeivių rašytojo, dramaturgo, literatūros kritiko, redaktoriaus, vertėjo, profesoriaus, nusipelnusio visuomenės ir kultūros veikėjo Algirdo Jeronimo Landsbergio (1924–2004) gimimo. 


2014-07-14
BERN. BRAZDŽIONIO BILIETAS
BERN. BRAZDŽIONIO BILIETAS
Bern. Brazdžionio rinkinyje saugomas labai retas eksponatas – 1944 metų liepos 31 dienos traukinio bilietas vienam asmeniui iš Eitkūnų (Eydtkau) į Gracą. (Šiuo metu Eitkūnai yra Černyševskis, miestas Rusijos teritorijoje, šalia kelio Kybartai – Nesterovas).

2014-08-04
K. ŠIMONIO JUBILIEJUS BIRŠTONE
K. ŠIMONIO JUBILIEJUS BIRŠTONE

Jono Graičiūno (1903–1994) fonde aptinkame žavią, vasaros atostogomis dvelkiančią nuotrauką su išsamiu poeto aprašu kitoje jos pusėje...


2014-08-11