Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
Dėmesio! Informuojame, kad Maironio memorialinis butas uždarytas restauracijos darbams, tačiau kviečiame aplankyti parodą „Maironio memorialiniai daiktai kitose erdvėse“!
27
gegužės
2016
Paslaugų kainos
Paslaugų užsakymas
Darbo laikas: II–VI 9.00–17.00

Įdomūs eksponatai

MAIRONIO LAURŲ VAINIKAS
MAIRONIO LAURŲ VAINIKAS
Paskutinį gyvenimo pavasarį Joną Mačiulį-Maironį bičiuliai pakvietė į Latviją, į Mintaujos (tuomet – Jelgavos) gimnaziją, kurioje 1932 m. gegužės 7 d. buvo surengtas Poeto kūrybos vakaras.

2016-05-02
BALYS SRUOGA – MUZIEJININKAS
BALYS SRUOGA – MUZIEJININKAS
1926 m. profesorius Balys Sruoga, dar prieš įsteigdamas teatro seminarą, Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultete ėmėsi organizuoti Teatro muziejų. Šis muziejus turėjęs būti mokslo įstaiga, kurioje kaupiama ir tvarkoma išblaškyta ir niekieno nerenkama archyvinė teatro medžiaga.

2016-05-16
APIE RAŠYMĄ, KNYGAS IR BEGALINĮ SKAIDRUMĄ
APIE RAŠYMĄ, KNYGAS IR BEGALINĮ SKAIDRUMĄ
Poetė, dramaturgė, vertėja Ramutė Skučaitė už eilėraščių ir prozos knygą „Nepaslaptis tokia balta“ pelnė Maironio premiją ir tapo tarptautinio festivalio „Poezijos pavasaris“ laureate. 

2016-05-23
LIETUVAITĖS
LIETUVAITĖS
Šioje nuotraukoje tautiniais drabužiais vilkinčios merginos – Kauno „Aušros“ mergaičių gimnazijos abiturientės su savo mokytoja (sėdi centre) poete Gražina Tulauskaite-Babrauskiene. Tai – 1938–1939 m. „Aušros“ mergaičių gimnazijos abiturienčių grupė.

2015-04-28
ŽEMAITĖ SU BULOTOMIS
ŽEMAITĖ SU BULOTOMIS
Muziejaus fonduose saugoma įdomi fotografija, kurioje matome rašytoją Žemaitę su bičiuliais Aleksandra ir Andriumi Bulotomis.

2015-06-08
ALBUMĖLIS IŠ SIBIRO
ALBUMĖLIS IŠ SIBIRO
Poeto, prozininko, literatūros kritiko, pedagogo, vertėjo Antano Miškinio (1904–1983) fonde, tarp aptrintų, nudilusių, paties pasigamintų tremties daiktų, aptinkame tikrą tremties relikviją – paslaptingą nedidelio formato albumėlį.

2015-06-15
DVIKALBĖS RELIGINĖS KNYGOS
DVIKALBĖS RELIGINĖS KNYGOS
Bern. Brazdžionio rinkinyje saugoma 5482 memorialinės bibliotekos knygos. Yra bent trys šimtai knygų užsienio kalbomis.

2015-09-09
10 ĮDOMIŲ FAKTŲ APIE ŽEMAITĘ!
10 ĮDOMIŲ FAKTŲ APIE ŽEMAITĘ!
Siūlome savo lankytojams 10 įdomių faktų apie rašytoją Juliją Beniuševičiūtę-Žymantienę – Žemaitę!

2015-09-30
D. SRUOGAITĖS SURINKTŲ AUTOGRAFŲ KNYGELĖ
D. SRUOGAITĖS SURINKTŲ AUTOGRAFŲ KNYGELĖ
Sruogų namuose Kaune lankydavosi daugybė šeimai svarbių, įžymių žmonių. Artimiausi draugai – V. Krėvė ir A. Rimka, kolegos ir bičiuliai – L. Karsavinas, Biržiškos, V. Šilkarskis, I. Šeinius.

2015-10-19
MAIRONIO MUZIEJUI – 80!
MAIRONIO MUZIEJUI – 80!
2016-ieji Maironio lietuvių literatūros muziejui yra jubiliejiniai. Muziejus, tuomet pavadintas Maironio muziejumi, įkurtas 1936 m. birželio 28 d. Taigi švenčiame aštuonių dešimčių sukaktį.

2016-01-08
SENIAUSIAS MUZIEJAUS EKSPONATAS
SENIAUSIAS MUZIEJAUS EKSPONATAS
Pati seniausia muziejuje saugoma knyga priklauso Maironio memorialinei bibliotekai. Tai – Trečiasis LDK Statutas, spausdintas Vilniuje 1588 m. karališkojo spaustuvininko Leono Mamoničiaus spaustuvėje.

2016-01-19
MAIRONIO SESUO TĖVIŠKĖJE
MAIRONIO SESUO TĖVIŠKĖJE
Prieš mūsų akis – geros kokybės mėgėjiška fotografija: Maironio sesuo Pranciška su dailiai papuoštomis sesers Kotrynos vaikaitėmis Aldona ir Jūrate sėdi po pušimi tėviškėje.

2016-03-08
V. MYKOLAIČIO-PUTINO LAIŠKAI IŠ AUSTRALIJOS
V. MYKOLAIČIO-PUTINO LAIŠKAI IŠ AUSTRALIJOS
Tęsiame pažintį su naujai iš Australijos gautu Vinco Mykolaičio-Putino ir jo sesers Magdalenos Mykolaitytės-Slavėnienės archyvu.

2016-04-01
FOTOSESIJA
FOTOSESIJA
1934-aisiais Salomėjai Nėriai buvo trisdešimt... Jauna, populiarėjanti poetė buvo visų stebima, tad Salomėja mėgo būti gražiai apsirengusi, įdomi, patraukliai atrodanti.

2016-05-09
LAIŠKAS ANT BERŽO TOŠIES
LAIŠKAS ANT BERŽO TOŠIES
S. Nėries memorialinio muziejaus fonde saugomas laiškas, rašytas ant beržo tošies. Šį laišką muziejui padovanojo Antanas Kniūkšta, knygų leidėjas, prieš karą vadovavęs leidyklai „Sakalas“, padėjęs ne vienam jaunam rašytojui, išleidęs ir Salomėjos Nėries eilėraščių rinkinius „Pėdos Smėly“, „Per lūžtantį ledą“, „Diemedžiu žydėsiu“. 

2015-01-05
A. BARANAUSKO RAŠTAS APIE J. TUMĄ-VAIŽGANTĄ
A. BARANAUSKO RAŠTAS APIE J. TUMĄ-VAIŽGANTĄ
2015-aisiais minime poeto, „Anykščių šilelio“ autoriaus Antano Baranausko (1815–1902) 180-ąsias gimimo metines. O prieš keletą mėnesių, rugsėjo 20 dieną, sukako 145-eri metai nuo rašytojo Juozo Tumo-Vaižganto (1869–1933) gimimo. Maironio muziejuje, Juozo Tumo-Vaižganto rinkinyje, saugomas dokumentas, susijęs su abiem rašytojais.

2015-01-16
IŠ PRIEŠKARIO VILNIAUS TEATRINIO GYVENIMO
IŠ PRIEŠKARIO VILNIAUS TEATRINIO GYVENIMO
Vienoje prieškarinių Vilniaus fotoateljė 1935 m. spalio 8 d. įsiamžinusi gražių, giedrai nusiteikusių inteligentiškų jaunuolių kompanija – visa Vilniaus lietuvių studentų sąjungos dramos sekcijos valdyba.

2015-01-11
YPATINGA LIETUVOS ŽURNALISTŲ KELIONĖ
YPATINGA LIETUVOS ŽURNALISTŲ KELIONĖ
Juozas Grušas, 1931 m. baigęs studijas universitete, 1932 m. sukūręs šeimą (vedė humanitarinių mokslų fakulteto studentę Pulcheriją Račytę), vertėsi daugiausia pedagoginiu darbu ir žurnalistika. Dėstė pedagoginiuose kursuose lietuvių kalbą ir literatūrą bei Lietuvos istoriją. Kaip žurnalistas ir literatas aktyviai bendradarbiavo „Lietuvoje“, „Židinyje“, „Naujojoje Romuvoje“. 

2015-02-02
BALIO SRUOGOS SLAPYVARDŽIAI
BALIO SRUOGOS SLAPYVARDŽIAI
Lietuvių literatūros klasikas, profesorius  Balys Sruoga pranoksta ne vieną lietuvių rašytoją, kultūros veikėją savo slapyvardžių gausybe. Pasak tyrinėtojo Algio Samulionio, jų būta daugiau nei šimto.

2015-02-20
SVEIKINAME!
SVEIKINAME!
Laisvė – išties saldus žodis! 25-eri Nepriklausomybės metai yra mūsų gyvenimo didžiausias turtas, kurį reikia saugoti, puoselėti, tausoti.

2015-03-10
RAPOLAS MACKONIS – LENKIJOS KARIUOMENĖS ULONAS
RAPOLAS MACKONIS – LENKIJOS KARIUOMENĖS ULONAS

Maironio lietuvių literatūros muziejaus fonduose saugoma reta fotografija: lietuvių rašytojas, vilkintis Lenkijos kariuomenės uniformą.


2015-03-19
MAIRONIO MIRTIES IR MUZIEJUS ĮKŪRIMO METINĖS
MAIRONIO MIRTIES IR MUZIEJUS ĮKŪRIMO METINĖS
Maironio lietuvių literatūros muziejaus kolektyvas kasmet birželio 28 d. mini du svarbius įvykius: Jono Mačiulio-Maironio mirties ir muziejaus įkūrimo metines.

2015-06-26
BERN. BRAZDŽIONIO LAIŠKAS ŽMONAI IŠ PALANGOS
BERN. BRAZDŽIONIO LAIŠKAS ŽMONAI IŠ PALANGOS
Bern. Brazdžionio rinkinyje saugomas poeto laiškas žmonai, rašytas 1939 metų vasarą iš Palangos. Šis laiškas – vasaros giesmė; giesmė meilei, savo moteriai, žmonai, vaikų motinai... Laiško žodžiai – tarsi ilgo, laimingo gyvenimo pranašystė.

2015-07-10
RAŠYTOJAI IR AKTORIAI KURŠIŲ NERIJOJE
RAŠYTOJAI IR AKTORIAI KURŠIŲ NERIJOJE
Rašytojo Augustino Griciaus fonde tarp pluošto įdomių, retų prieškarinių fotografijų randame romantišką pajūrio kelionę įamžinusią nedidelę nuotrauką.

2015-07-20
PUIKI KELIONIŲ REKLAMA
PUIKI KELIONIŲ REKLAMA
Vasaros pabaigoje – keli Henriko Radausko atvirlaiškiai iš įvairių Europos šalių bičiuliui Jurgiui Blekaičiui.

2015-08-24
FOTOGRAFIJOS IŠ EKSKURSIJOS
FOTOGRAFIJOS IŠ EKSKURSIJOS
S. Nėries memorialiniame muziejuje saugoma nemažai fotografijų iš 1939 m. mokytojų istorikų ekskursijos į tuo metu lenkų okupuotą Vilniaus kraštą. Kartu su mokytojais vyko ir S. Nėris.

2015-08-17
MARCELĖS MAČIULYTĖS RANKDARBIAI
MARCELĖS MAČIULYTĖS RANKDARBIAI
Maironio kambarius visuomet puošė jo sesers Marcelės rankdarbiai: siuvinėtos pagalvėlės, nertos ir siuvinėtos užuolaidos bei staltiesėlės.

2015-08-30
NIJOLĖS MILIAUSKAITĖS LAIKRODIS
NIJOLĖS MILIAUSKAITĖS LAIKRODIS
Poetė, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė Nijolė Miliauskaitė (1950–2002) turėjo savitą aprangos stilių – segėjo raukiniuotus ilgus sijonus, vilkėjo siuvinėtas palaidines, galvą apsigobdavo geltona šilko skara su kutais.

2015-11-08
DANGĖS ŠIRVYTĖS NUOTRAUKA
DANGĖS ŠIRVYTĖS NUOTRAUKA
Pauliaus Širvio (1920–1979 ) – legendinio vienišo „lietuviško beržo“, vieno talentingiausių lietuvių pokario poetų – fonde aptinkame išskirtinę jo paties darytą ir įrėmintą nuotrauką.

2015-09-16
„BROLIŲ DOMEIKŲ“ VERTIMAS
„BROLIŲ DOMEIKŲ“ VERTIMAS
Šią savaitę minime vertėjo, redaktoriaus, žurnalisto Miltono Starkaus (1925–1992) 90-ąsias gimimo metines. Didžiausias šio Amerikos lietuvio nuopelnas mūsų kultūrai ir literatūrai yra lietuvių rašytojų vertimai į anglų kalbą.

2015-10-12
PAVEIKSLAS IŠ ALĖS RŪTOS FONDO
PAVEIKSLAS IŠ ALĖS RŪTOS FONDO
Artėjanti lapkričio 3-oji – žymios išeivijos rašytojos, visuomenės veikėjos, ilgametės LRD sekretorės Elenos Viktorijos Nakaitės-Arbienės (Alės Rūtos) gimimo diena.

2015-10-29
ANKSTYVIAUSI S. NĖRIES EKSPONATAI
ANKSTYVIAUSI S. NĖRIES EKSPONATAI
S. Nėries memorialinio muziejaus fonde saugomi du ankstyviausi žinomi eksponatai: Poetės fotografija ir ketureilis. 

2015-11-16
BILIETAS Į LABDAROS KONCERTĄ
BILIETAS Į LABDAROS KONCERTĄ
Maironio rinkinyje saugomas 1896 m. lapkričio 25 d. bilietas į labdaros koncertą, skirtą lietuvių studentams paremti. Žalią nuplėštu kampeliu bilietą galima sieti su lietuvių gyvenimu Peterburge.

2015-11-23
DOKUMENTAS AR RANKRAŠTIS?
DOKUMENTAS AR RANKRAŠTIS?
Maironio muziejuje (kitąmet minėsime jo įkūrimo aštuoniasdešimtmetį) sukaupta daugybė įvairių rūšių eksponatų. 

2015-11-26
EKSPONATAI IŠ AUSTRALIJOS
EKSPONATAI IŠ AUSTRALIJOS
Šių metų sausio viduryje muziejų pasiekė vertinga siunta. Australijos lietuvės – laikraščio „Mūsų pastogė“ redaktorė Dalia Doniela ir kita tautietė Birutė Alekna – persiuntė dvi dėžes archyvo iš Magdalenos Mykolaitytės-Slavėnienės palikimo.

2016-01-28
RANKRAŠTINĖ F. KIRŠOS „PELENŲ“ TREČIOJI KNYGA
RANKRAŠTINĖ F. KIRŠOS „PELENŲ“ TREČIOJI KNYGA
Bern. Brazdžionio rinkinyje saugomi įdomūs eksponayai: poeto Fausto Kiršos įvairių laikotarpių nuotraukos, abiejų poetų susirašinėjimas ir pluoštas rankraščių: Maironio poemos „Nuo Birutės kalno“ vertimas į lietuvių kalbą, Jurgio Baltrušaičio eilėraščių vertimai, atskiri poemos „Pelenai“ eilėraščiai ir didžiausiam nustebimui – neišleista rankraštinė poemos trečioji knyga!

2016-03-20
RAŠYTOJOS PROJEKTAS – UNIFORMOS
RAŠYTOJOS PROJEKTAS – UNIFORMOS
Šioje nuotraukoje matome rašytoją ir pedagogę Gabrielę Petkevičaitę-Bitę (1861–1943) su Panevėžio mergaičių gimnazijos mokinėmis ir mokytojais: Jonu Yču, Juozu Zikaru, Matu Grigoniu, Mykolu Karka ir kitais.

2016-04-25
RAŠYTOJŲ SANTUOKOS
RAŠYTOJŲ SANTUOKOS
Šv. Valentino diena – vasario 14-oji – nėra tik įsimylėjėlių diena, šią dieną turime sieti su santuoka. Juk Šventasis Valentinas buvo nuteistas mirties bausme, nes paslapčiomis tuokdavo tuos, kurie mylėjo vienas kitą ir norėjo sukurti šeimą. Rašytojų archyvuose yra įvairaus turinio nuotraukų, netrūksta jų ir iš asmeninio gyvenimo. Ypatingai patrauklios yra meilės akimirkos, santuokos.

2015-02-13
JUOZO GRUŠO ARMONIKĖLĖ
JUOZO GRUŠO ARMONIKĖLĖ
Visi esame girdėję ypatingo skambesio instrumentą – lūpinę armonikėlę. Tačiau ne visi žino, kad šiuo instrumentu nuo jaunystės iki garbaus amžiaus mėgdavo muzikuoti lietuvių literatūros klasikas Juozas Grušas.

2015-03-01
AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESO DALYVIO ŽENKLELIS
AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESO DALYVIO ŽENKLELIS
Švęsdami Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-metį, prisiminkime, jog emigracijoje daugumos išeivių pagrindinis siekis buvo Lietuvos Nepriklausomybė. Aktyviai įvairiuose Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės idėjas skelbiančiuose kongresuose, minėjimuose, susirinkimuose nuo pat 1944 metų dalyvavo ir poetas Bernardas Brazdžionis.

2015-03-12
DVI SALOMĖJOS NĖRIES KNYGOS
DVI SALOMĖJOS NĖRIES KNYGOS

Šių metų liepos 7 d. minėjome Salomėjos Nėries 70-ąsias mirties metines. Įdomaus eksponato skiltyje – dvi paskutiniosios poetės knygos. Viena jų – rankraštinė, rūpestingai parengta pačios Salomėjos Nėries, o kita –  stipriai suredaguotas rankraštinės knygos variantas.


2015-07-07
KEISTA IR NELINKSMA VAIKIŠKOS KNYGELĖS ISTORIJA
KEISTA IR NELINKSMA VAIKIŠKOS KNYGELĖS ISTORIJA
Vincas Kisarauskas (1934–1988) – tapytojas, scenografas, dailėtyrininkas, ekslibriso kūrėjų judėjimo iniciatorius. Taip pat – naujų kūrybos idėjų sumanytojas: kėlęs egzistenci­nes problemas, plėtojęs antikinę, biblinę, istorinę tematiką, siekęs įtraukti žiūrovą į aktyvų kūrinio suvokimo procesą.

2015-08-10
„LIAUDIES BALSAS“, ARBA N-14
„LIAUDIES BALSAS“, ARBA N-14
Maironio lietuvių literatūros muziejaus fonduose saugomas vienos skaitytojos laiškas literatūrinio „Pergalės“ žurnalo redakcijai, atsiliepiant į Leonido Jacinevičiaus apysakos „Maratonas“ publikaciją 1968 metų pirmajame numeryje.

2015-08-03
A. RANITO SVEIKINIMAS D. IR B. RAILOMS
A. RANITO SVEIKINIMAS D. IR B. RAILOMS
Estų poetas, kritikas, kultūrologas, menotyrininkas, lietuvių meno puoselėtojas Aleksis Ranitas (Alexis Rannit, 1914–1985) įnešė svarų indėlį populiarindamas lietuvių literatūrą bei dailę savo tėvynėje ir pasaulyje.

2015-12-15
BALIUI SRUOGAI – 120
BALIUI SRUOGAI – 120
Vasario 2-ąją minime rašytojo Balio Sruogos 120-ąjį gimtadienį, kurį primena (ir) nuotaikingi Dalios piešiniai-sveikinimai tėvui.

2016-02-02
BRAZDŽIONIŲ KAVOS SERVIZAS
BRAZDŽIONIŲ KAVOS SERVIZAS
Bern. Brazdžionio rinkinyje saugomas balto porceliano kavos servizas. Servizą 1934 m. sausio 10 d. Aldonai ir Bernardui Brazdžioniams sutuoktuvių proga padovanojo Leonilda ir Antanas Kučai.

2016-02-08
V. MYKOLAIČIO-PUTINO KNYGOS IŠ AUSTRALIJOS
V. MYKOLAIČIO-PUTINO KNYGOS IŠ AUSTRALIJOS
Toliau tęsiame pažintį su naujai iš Australijos gautu V. Mykolaičio-Putino ir jos sesers Magdalenos Mykolaitytės-Slavėnienės archyvu.

2016-02-17
POEMOS „NUO BIRUTĖS KALNO“ VERTIMAS
POEMOS „NUO BIRUTĖS KALNO“ VERTIMAS
Bern. Brazdžionio rinkinyje saugomas vertingas eksponatas – rašytojo Fausto Kiršos rankraštis – Maironio poemos „Nuo Birutės kalno“ vertimas į lietuvių kalbą.

2016-02-24
ANTANAS PAKALNIS APIE RAŠYTOJUS IR SAVE
ANTANAS PAKALNIS APIE RAŠYTOJUS IR SAVE
Prozininko, žinomo feljetonų ir humoreskų autoriaus Antano Pakalnio (1923–1977) gausioje memorialinėje bibliotekoje galime pasklaidyti daugybę knygų, išmargintų šmaikščiomis, ironiškomis, kritiškomis, tačiau dažnai objektyviomis pastabomis.

2016-04-18
MIELI KOLEGOS MUZIEJININKAI, BIČIULIAI LANKYTOJAI!
MIELI KOLEGOS MUZIEJININKAI, BIČIULIAI LANKYTOJAI!
Kiekvienų metų gegužės 18 dieną minima Tarptautinė muziejų diena. Smagu, jog muziejai turi savo dieną tokiu gražiu metų laiku, kai žydi obelys, alyvos, tulpės ir neužmirštuolės...

2016-05-16
APIE MILEDI FOTOGRAFIJĄ
APIE MILEDI FOTOGRAFIJĄ
Šiemet sausio 23-ąją  poetei Nijolei Miliauskaitei būtų 65-eri. Amžinybėn ji iškeliavo naktį iš sekmadienio į pirmadienį 2002-ųjų kovo 25-ąją. Nijolė Miliauskaitė – poetė, 2000 m. Nacionalinės premijos laureatė, pirmoji moteris, apdovanota Jotvingių premija.

2015-01-23
MAIRONIO „PAVASARIO BALSAMS“ – 120!
MAIRONIO „PAVASARIO BALSAMS“ – 120!
Šįmet sukanka 120 metų, kai Maironis 1895 m. Tilžėje savo kaštais išleido pirmąją knygą „Pavasario balsai“. Leidinyje buvo 45 eilėraščiai, pasirašė St. Maironis. 

2015-05-28
MAIRONIO DOVANOTAS SERVIZAS
MAIRONIO DOVANOTAS SERVIZAS
Šį birželį muziejus gavo ypatingą eksponatą, kurį lietė Maironio rankos. Tai čekų porceliano kavos servizas, perduotas žymios muzikologės bei pedagogės Vidos Marijos Krakauskaitės. 

2015-07-03
„ITALIJOS VAIZDAI“
„ITALIJOS VAIZDAI“
Rašytojo Antano Vaičiulaičio dukros Danutė Nourse, Joana Buivys, Aldona De Bold prieš metus padovanojo Maironio lietuvių literatūros muziejui knygą „Italijos vaizdai“ su autoriaus taisymais.

2015-09-24
AŠ – GYVA GAMTOS AKIMIRKA, IŠ KŪNO IR KRAUJO
AŠ – GYVA GAMTOS AKIMIRKA, IŠ KŪNO IR KRAUJO
Poetei Janinai Degutytei buvo gyvas kiekvienas medis, žolynas, ji stengėsi suprasti jų kalbą ir neįžeisti juodom mintim. Didžiausioj girioj ar begaliniam lauke nejautė nei vienišumo, nei baimės. Gamta jai – moralinė, etinė kategorija, grožio matas...

2015-02-06
ŠATRIJOS RAGANOS KONSPEKTAI
ŠATRIJOS RAGANOS KONSPEKTAI
Rašytoja, pedagogė ir vertėja Marija Pečkauskaitė – Šatrijos Ragana 1905–1906 m. su pertraukomis studijavo (būdama laisva klausytoja) Šveicarijoje, Ciuricho ir Fribūro universitetuose.

2015-03-27
SVEIKI SULAUKĘ ŠV. VELYKŲ!
SVEIKI SULAUKĘ ŠV. VELYKŲ!
Mieli mūsų svetainės lankytojai,
sveikiname Jus, sulaukusius Šventų Velykų!

2015-04-03
NE TIK RAŠYTOJAS, BET IR GIRININKAS
NE TIK RAŠYTOJAS, BET IR GIRININKAS
Fotografijoje matome rašytoją Justiną Pilyponį (sėdi pirmas iš dešinės ant automobilio laiptelio) su Marijampolės Želsvos girininkijos darbuotojais 1929 m. J. Pilyponis (1907–1947) – nuotykinės, detektyvinės ir fantastinės literatūros pradininkas lietuvių literatūroje.

2015-04-17
POEZIJOS PAVASARIŲ ALMANACHAI
POEZIJOS PAVASARIŲ ALMANACHAI
Poezijos pavasaris ateina natūraliai – tarsi astronominis metų laikas. Be jokių pertraukų ar išimčių ši poezijos šventė šiemet vyksta jau 51-ą kartą. Per pusę amžiaus daug kas keitėsi: vietos, veidai, eilėraščiai. 

2015-05-21
STIPRIAUSIAS GINKLAS
STIPRIAUSIAS GINKLAS
Žurnalistas, rašytojas Bronys Raila (1909–1997) paskyrė savo gyvenimą lietuviško žodžio tarnystei: „Niekad nepavargau skirti savo laiką ir darbą kultūros primato dėsniui ryškinti ir sąmonėje ugdyti. Ir toliau tikiu, kad tai pats kiečiausias pamatas ir stipriausias ginklas mūsų tautai išlikti, savitumą išlaikyti, valstybinę nepriklausomybę ir laisvę atrungti,“ – rašė 1990 m.

2015-06-22
MUZIEJAUS JUBILIEJINIAI METAI
MUZIEJAUS JUBILIEJINIAI METAI
Maironio laikrodžiai negrįžtamai skaičiuoja mūsų visų laiką. Jie skaičiuoja ir Maironio lietuvių literatūros muziejaus metus, kurių 2016 m. jau bus aštuonios dešimtys!

2015-12-31
NETIKĖTA ILIUSTRACIJOS ISTORIJA
NETIKĖTA ILIUSTRACIJOS ISTORIJA
Tai – 2015 metų nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatės Birutės Žilytės-Steponavičienės autorinė cinkografija – J. Grušo knygos „Rūstybės šviesa“ iliustracija.

2016-03-02
RAŠYTOJŲ POMIRTINĖS KAUKĖS
RAŠYTOJŲ POMIRTINĖS KAUKĖS
Vėlinės – diena, kai galime pagerbti ne tik mirusius artimuosius, bet ir visus kitus žmones, kurie gyveno, dirbo, kūrė ir savo darbais išliko amžinai gyvi...

2015-10-27
LIETUVOS RAUDONOJO KRYŽIAUS PREMIJA
LIETUVOS RAUDONOJO KRYŽIAUS PREMIJA
2013-aisiais sukanka 80 metų, kai Lietuvos Raudonasis Kryžius bei žurnalas „Žiburėlis“ įsteigė premiją vaikų ir jaunimo literatūros kūriniams. Iniciatorius – Kaune praktikavęs gydytojas Aloyzas Petrikas, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus valdybos pirmininkas, palaikęs bičiuliškus ryšius su tuometine laikinosios sostinės kultūros bendruomene. Nors ir buvo atsiradę abejojančių, ar reikia šiai pripažinimą pelniusiai organizacijai globoti literatūrą, ginčai šia tema greitai užgeso: suvienijo tas pats kilnus tikslas „kelti ir turtinti lietuvių tautoje aukšto humaniškumo bei kilnaus dorovingumo idėjas.

2013-10-04
PETRO BABICKO EKSPONATAS – JUOSTOS
PETRO BABICKO EKSPONATAS – JUOSTOS
Poetas, prozininkas Petras Babickas (1904–1991) buvo garsus, aktyvus kraštotyrininkas. Maždaug 1925–1935 m. per vasaros atostogas jis važinėjo po Lietuvą dviračiu, bendravo su kaimiečiais, rinko juostas, gintaro dirbinius, įvairius kitus etnografinius dalykėlius. Namuose, Pajiesio kaime netoli Garliavos, buvo įrengęs muziejėlį. 1944 m. traukdamasis į Vakarus kolekciją paliko saugoti seseriai Unei Babickaitei-Graičiūnienei.

2013-10-14
BORISO JERMOLAJEVO ŠARŽAS
BORISO JERMOLAJEVO ŠARŽAS

Juozo Grušo visuomeninę veiklą – pirmininkavimą Lietuvių rašytojų draugijai 1937–1938 metais primena rašytojo memorialiniame muziejuje saugomas humoristinis piešinys „J. Grušas ir L. Gira Kauno geležinkelio stotyje“ (1938). 


2013-12-08
MSTISLAVO DOBUŽINSKIO NUOTRAUKOS
MSTISLAVO DOBUŽINSKIO NUOTRAUKOS

Liudo Giros fonde aptinkame dvi įdomias dailininko M. Dobužinskio portretines nuotraukas iš Kauno laikotarpio su autografais L. ir B. Giroms. Vienoje jų dailininkas nusifotografavęs darbo aplinkoje ir rusų kalba juodu rašalu įrašęs: „Patvirtinu, kad šis senis – tai aš. M. Dobužinskis“.


2013-12-15
IŠ PRIEŠKARIO LIETUVOS KULTŪRINIO GYVENIMO
IŠ PRIEŠKARIO LIETUVOS KULTŪRINIO GYVENIMO
Kokybiškoje prieškario laikotarpio nuotraukoje užfiksuotas reikšmingas momentas – Valstybinės literatūros premijos (už 1939 m. pasirodžiusius kūrinius) įteikimo ceremonija Vilniaus universiteto Kolonų salėje 1940 m. 

2014-01-20
DIALOGAS – ŠACHMATAI
DIALOGAS – ŠACHMATAI
Profesorius Balys Sruoga tarp daugybės savo veiklos sričių turėjo ir laisvalaikio pomėgių, veikiau pasijų, tarytum savotiškų terapijų ar net ritualų.

2014-01-07
MAIRONIO PASKAITA APIE DONELAITĮ
MAIRONIO PASKAITA APIE DONELAITĮ
Pradėdami švęsti ir minėti Kristijono Donelaičio 300-ąjį jubiliejų, norime mūsų lankytojams pristatyti MLLM Maironio rinkinyje saugomą Poeto rankraštį – Paskaitą apie Donelaitį. Tai aštuoni vidutinio formato lapai, prirašyti abiejose lapo pusėse juodu rašalu smulkia dailia rašysena, iš viso 16 puslapių.

2014-01-13
O. MILAŠIAUS DEDIKACIJA PUTINUI
O. MILAŠIAUS DEDIKACIJA PUTINUI

Maironio lietuvių literatūros muziejaus fonduose sukaupta daugybė įvairių eksponatų: rankraščių ir mašinraščių, fotografijų, knygų, įvairiausių rašytojų daiktų, baldų, paveikslų, papuošalų... Tas faktas pats savaime nieko nestebina: kaupti eksponatus – bene svarbiausia muziejaus veiklos sritis.


2014-01-27
LAIŠKAS MAIRONIUI
LAIŠKAS MAIRONIUI

Kauno kunigų seminarijos rektorius Jonas Mačiulis-Maironis tarp savo knygos „Theologisch-praktische...“ (1901 m.) lapų įdėjo Juozo Venckaus laišką... Šis laiškas – jėzuitų ordino atkūrimo Lietuvoje istorijos reikšminga detalė. 


2014-02-03
NUOTRAUKŲ ALBUMAS
NUOTRAUKŲ ALBUMAS

Muziejaus fonduose saugomas Juozo Krumino ir Nelės Mazalaitės nuotraukų albumas. Jame yra 30 fotografijų, kurių herojai tik du, vienas kitą mylintys žmonės. Prozininkės Nelės Mazalaitės ir poeto Juozo Krumino veidai spindi švelnumu.


2014-02-10
GINTARO KAROLIAI
GINTARO KAROLIAI

Šie karoliai į muziejų atkeliavo 2014 m. sausio pabaigoje. Juos iš JAV atsiuntė kraštotyrininko, kolekcininko Broniaus Kviklio dukros Rūta Kviklytė-Kulikauskienė, Danguolė Kviklytė ir žentas Vincas Lukas. Jų istorija yra tokia. 1935 m. P. Babickas vienas keliavo dviračiu Prienų link. 


2014-02-17
S. NĖRIES NUOTRAUKOS
S. NĖRIES NUOTRAUKOS
S. Nėries memorialinio muziejaus fonduose yra gražių, išraiškingų Salomėjos Nėries portretų. Poetė mėgo fotografuotis ir mokėjo atsirinkti nuotraukas.

2014-02-24
ALBINO ŽUKAUSKO MEŠKERĖS
ALBINO ŽUKAUSKO MEŠKERĖS

Poetas, prozininkas, vertėjas Albinas Žukauskas (1912–1987) buvo aistringas žvejys. Fonduose saugome gana gausų jo žūklei skirtų įrankių rinkinį: tris bambukines meškeres, kelias rites su valais, įrankį žvynams valyti...


2014-03-03
I. SIMONAITYTĖS PORTRETAS
I. SIMONAITYTĖS PORTRETAS

Prozininkės, žymiausios Klaipėdos krašto rašytojos, autobiografinių romanų ir apysakų kūrėjos Ievos Simonaitytės (1897–1978) fonde aptinkame išraiškingą jos portretą, psichologiškai įtaigiai nutapytą dailininko Edmundo Žiauberio.


2014-03-10
NEŽINOMAS VAIŽGANTO AUTOGRAFAS
NEŽINOMAS VAIŽGANTO AUTOGRAFAS

1929 m. rugsėjį, kai Vaižgantas šventė savo 60-ąjį gimtadienį, pasirodė jo „Raštų“ XIV tomas. Knygą išleido Kauno universiteto Humanitarinių mokslų fakultetas, o spausdino Zavišos ir Steponavičiaus spaustuvė, kuri  buvo įsikūrusi Kaune, Kęstučio 36.


2014-03-17
„LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS“
„LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS“

Poeto, prozininko, vertėjo Albino Žukausko (1912–1987) memorialinėje bibliotekoje visą ilgą jo knygų spintos lentyną užima „Lietuvių kalbos žodynas“, 14 solidžių tomų – tiek spėjo surinkti iki mirties (žodyną parengė Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, išleido „Minties“ leidykla, pirmasis tomas pasirodė 1968 m.).


2014-03-24
DANUTEI LIPČIŪTEI-AUGIENEI-100
DANUTEI LIPČIŪTEI-AUGIENEI-100
Šiose XX amžiaus pirmųjų dešimtmečių nuotraukose užfiksuota mažametė Danutė Lipčiūtė: vienoje ji sėdi šalia savo mamos – Kotrynos Mačiulytės-Lipčienės. Kitoje –  jau kiek paūgėjusi, pozuodama drąsiai žvelgia į fotoobjektyvą. Trečioje –  švelnaus ir atviro veido pirmos klasės mergaitė stovi Maironio sode prie savo gerosios tetos – Marcelės Mačiulytės.

2014-03-31
J. STRIELKŪNO RANKRAŠČIAI
J. STRIELKŪNO RANKRAŠČIAI
Skaitydamas poetų eilėraščius, visada pagalvoju apie jų rankraščius, apie jų rašyseną, kuri, sakoma, yra asmenybės atspindys. Gal iš braižo galima ką nors sužinoti apie poeto būdą, emocinę būseną, tuometinę jo nuotaiką?

2014-04-07
PIRMOSIOS BERN. BRAZDŽIONIO PUBLIKACIJOS
PIRMOSIOS BERN. BRAZDŽIONIO PUBLIKACIJOS
„Raudonai, geltoniai dažyti margučiai:
Iš tikro Velykos šiandie.
Linksmai bėginėja kiemely vaikučiai...“

2014-04-15
IGNAS ŠEINIUS DEGUSTUOJA VYNĄ
IGNAS ŠEINIUS DEGUSTUOJA VYNĄ
Ra scaron;ytojo ir diplomato Igno Šeiniaus (1889–1959) archyve yra nuotraukų, kuriose matome jį kartu su kitais Lietuvos žurnalistais bei vietos gyventojais kelionėje po Sovietų Sąjungą 1934 m. 

2014-04-22
„LIETUVIŲ KALBOS MOKSLO PRADMENYS“
„LIETUVIŲ KALBOS MOKSLO PRADMENYS“

Maironio lietuvių literatūros muziejuje saugoma, o šiuo metu eksponuojama parodoje „Kristijonui Donelaičiui – 300“ vertinga knyga – 1800 m. Karaliaučiuje vokiečių kalba išleista Kristijono Gotlibo Milkaus gramatika „Lietuvių kalbos mokslo pradmenys“. 


2014-04-28
„ROPĖ“
„ROPĖ“
Rašytoja Danutė Lipčiūtė-Augienė (g. 1914 m.) Jungtinėse Amerikos Valstijose nuo 1951-ųjų beveik 50 metų darbavosi vaikų žurnale „Eglutė“, bet savo kūrybos niekada nesureikšmino; rašiusi, kad mažieji lietuviukai svetimoje šalyje nenutautėtų, „nesuamerikonėtų“. Šiame žurnale buvo publikuota ir eiliuota, savaip perkurta liaudies pasaka „Ropė“.

2014-05-05
JUOZO GRUŠO PORTRETAI
JUOZO GRUŠO PORTRETAI
Garsi Lietuvos skulptorė, grafikė, pedagogė Jadvyga Mozūraitė-Klemkienė (1923–2009) daugelį metų bendravo su rašytoju Juozu Grušu. Dailininkė sukūrė ir dovanojo dramaturgui jo skulptūrinį portretą, o 2008 m. tris grafikos darbus perdavė J. Grušo memorialiniam muziejui kartu su savo prisiminimais.

2014-05-19
IŠ BERN. BRAZDŽIONIO RINKINIO
IŠ BERN. BRAZDŽIONIO RINKINIO
2014-ieji – Lietuvos vyskupų paskelbti Šeimos metais. Gegužę, minint tarptautinę šeimos dieną, verta prisiminti darnią poeto Bernardo Brazdžionio šeimą.

2014-05-26
KAZIO BORUTOS BATAI
KAZIO BORUTOS BATAI
Lietuvių prozininko, poeto, politinio veikėjo Kazio Borutos (1905–1965) fonde į akis krenta tvirti, masyvūs, gerokai apdėvėti batai. Juos nagingasis būsimasis rašytojas pasidirbino prieš vykdamas į mokslus iš gimtinės – Liudvinavo valsčiaus. 

2014-08-25
POEZIJOS PAVASARIS
POEZIJOS PAVASARIS
Poezijos pavasaris – šurmulinga ir džiugi poezijos šventė, šiemet penkiasdešimtoji. Jau išrinktas penkiasdešimtasis Poezijos pavasario laureatas, Maironio sode bus ąžuolo lapų vainiku vainikuotas, bus įteikti prizai ir premija. Penkiasdešimt poezijos pavasarių – solidus skaičius. O pirmasis Poezijos pavasaris, kuo jis ypatingas? 

2014-05-29
VERTINGA K. DONELAIČIO KNYGA
VERTINGA K. DONELAIČIO KNYGA
Maironio muziejuje saugoma, o šiuo metu eksponuojama parodoje „Kristijonui Donelaičiui – 300“ vertinga knyga – antrasis Kristijono Donelaičio „Metų“ leidimas.

2014-06-03
KOSTAS OSTRAUSKAS IR MUZIKA
KOSTAS OSTRAUSKAS IR MUZIKA
Vienas ryškiausių lietuvių avangardinės dramaturgijos atstovų, humanitarinių mokslų daktaras Kostas Ostrauskas parašė ir išleido per dvidešimt knygų. Beveik kiekviename kūrinyje – arba pavadinime, arba tekste – yra sąsajų su klasikine muzika. Retas kuris žino, kad rašytojas pasižymėjo unikalia klausa bei kerinčiu balsu. 

2014-06-09
ADOMO VARNO DARBAI
ADOMO VARNO DARBAI
2014 m. Maironio lietuvių literatūros muziejui pavyko įsigyti du naujus dailės kūrinius: Adomo Varno piešinį – Maironio portretą ir to paties dailininko sukurtą grafikos darbą. Šie eksponatai papildė Maironio meno kūrinių rinkinį.

2014-06-16
MAIRONIO DEVOCIONALIJOS
MAIRONIO DEVOCIONALIJOS
Vėlyvesniaisiais gyvenimo metais Jonas Mačiulis-Maironis šventė savo Vardo dieną spalio 20-ąją per Šv.Joną Kantietį. Mat spalio 21-oji – Poeto gimimo diena, tad būdavo sujungiamos abi progos. Tačiau iš jaunystės laikų yra išlikę sveikinimų ir birželio 24-osios – Joninių proga. 

2014-06-23
J. MIKELINSKO MOKYKLINIŲ METŲ PIEŠINIAI
J. MIKELINSKO MOKYKLINIŲ METŲ PIEŠINIAI
Neseniai rubrikoje „Įdomus eksponatas“ Jūs turėjote galimybę susipažinti su naujai įsigytais, profesionalaus dailininko nupieštais Maironio portretais. Tačiau ir muziejine, ir istorine prasme ne ką mažesnę vertę turi ir muziejuje saugomi vaikų – būsimųjų įžymių rašytojų – mokykliniai piešiniai.

2014-06-30
JONO AISČIO LAIŠKAI BRAZDŽIONIUI
JONO AISČIO LAIŠKAI BRAZDŽIONIUI
2014-ųjų liepos 7-ąją sukanka 110 metų poetui, eseistui Jonui Aisčiui, kuris gimė Kampiškių kaime (Kauno r.), mirė 1973 m. Vašingtone, 2000 m. perlaidotas Rumšiškių kapinėse. Iki 1940 m. pasirašinėjo kaip Kossu-Aleksandravičius, Aleksandriškis, Kuosa-Aleksandriškis, nuo 1952 m. oficiali pavardė – Aistis.

2014-07-07
NAUJAUSI A. LANDSBERGIO RINKINIO EKSPONATAI
NAUJAUSI A. LANDSBERGIO RINKINIO EKSPONATAI

Birželio 23 dieną sukako 90 metų nuo žymaus išeivių rašytojo, dramaturgo, literatūros kritiko, redaktoriaus, vertėjo, profesoriaus, nusipelnusio visuomenės ir kultūros veikėjo Algirdo Jeronimo Landsbergio (1924–2004) gimimo. 


2014-07-14
BERN. BRAZDŽIONIO BILIETAS
BERN. BRAZDŽIONIO BILIETAS
Bern. Brazdžionio rinkinyje saugomas labai retas eksponatas – 1944 metų liepos 31 dienos traukinio bilietas vienam asmeniui iš Eitkūnų (Eydtkau) į Gracą. (Šiuo metu Eitkūnai yra Černyševskis, miestas Rusijos teritorijoje, šalia kelio Kybartai – Nesterovas).

2014-08-04
K. ŠIMONIO JUBILIEJUS BIRŠTONE
K. ŠIMONIO JUBILIEJUS BIRŠTONE

Jono Graičiūno (1903–1994) fonde aptinkame žavią, vasaros atostogomis dvelkiančią nuotrauką su išsamiu poeto aprašu kitoje jos pusėje...


2014-08-11
POETO VASARA PALANGOJE
POETO VASARA PALANGOJE

Menininkai ir prieškario laikais mėgo poilsiauti Palangoje, žavėjosi šėlstančiomis jūros bangomis, mėgo pasivaikščiojimus tiltu, maudėsi ir deginosi saulėje. 


2014-09-01
„RASOS KAROLIAI“
„RASOS KAROLIAI“

Sužinokite istoriją apie Vytės Nemunėlio rankraštinę knygelę „Rasos karoliai“ ir jos kopiją!


2014-09-08
FOTOATELJE „MODERN“ IR VAIŽGANTO AUTOGRAFAI
FOTOATELJE „MODERN“ IR VAIŽGANTO AUTOGRAFAI
Juozo Tumo-Vaižganto rinkinyje yra įvairių metų rašytojo portretinių nuotraukų. Vaižgantas, gyvendamas Kaune, mėgo fotografuotis ateljė „Modern“, kurios tuometinis adresas – Laisvės alėja Nr. 80. 

2014-09-15
VAIŽGANTO JUBILIEJUS
VAIŽGANTO JUBILIEJUS

Šį rugsėjį minime Juozo Tumo-Vaižganto 145-ąsias gimimo metines. O prieš 85-erius metus daugybė žmonių Vaižgantą sveikino su pirmuoju vyrišku jubiliejumi – tą rugsėjį jam suėjo 60 metų.


2014-09-22
JUST. MARCINKEVIČIAUS POEMA „DONELAITIS“
JUST. MARCINKEVIČIAUS POEMA „DONELAITIS“
Poetas Justinas Marcinkevičius (1930–2011) 1963 metais parašė poemą „Donelaitis“. 1964-aisiais, minint lietuvių grožinės literatūros pradininko Kristijono Donelaičio 250-ąsias gimimo metines, ją 10 000 egzempliorių tiražu išleido Vilniaus „Vagos“ leidykla.

2014-09-29
„PRARADIMO SIMFONIJOS“
„PRARADIMO SIMFONIJOS“
Vienas žymiausių, moderniausių XX amžiaus lietuvių poetų, vertėjas, literatūros kritikas, Lietuvos nacionalinės premijos laureatas, Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaras Alfonsas Nyka-Niliūnas šių metų liepos 15 dieną atšventė savo 95-ąjį gimtadienį.

2014-10-13
VYTAUTO MAČERNIO AUTOGRAFAS
VYTAUTO MAČERNIO AUTOGRAFAS

Poeto Vytauto Mačernio gyvenimas taip ir liko vadintis jaunyste, nes žuvo jis eidamas 24-iuosius metus lygiai prieš 70 metų – 1944-jų spalio 7 d. Jį netoli Žemaičių Kalvarijos užmušė atsitiktinai sprogusio sviedinio skeveldra.


2014-10-06
NENORĖTIEJI, ILGAINIUI BRANGIAUSIEJI
NENORĖTIEJI, ILGAINIUI BRANGIAUSIEJI
„...Ilgai abu su vyru nenorėjom įsigyti nuosavybės Kaune, vis tikėdamiesi, kad Vilnius mums sugrįš. Tačiau apie 1936–37 m., kai jau pasidarė aišku, kad karas neišvengiamas, nutarėme pasistatyti namuką vien sau, kur vyras turėtų ramias sąlygas savo darbui.“

2014-10-20
MAIRONIO TEKSTŲ SĄSIUVINIAI
MAIRONIO TEKSTŲ SĄSIUVINIAI
Maironio lietuvių literatūros muziejaus fonduose vis dar yra neskelbtų Maironio tekstų: pamokslų, paskaitų, įvairių pasisakymų. 

2014-11-03
„IŠ MAŽŲ LAŠELIŲ SUSIDARO JŪRA“
„IŠ MAŽŲ LAŠELIŲ SUSIDARO JŪRA“

Šiuos žodžius į pamokslą Dievas, pasakytą per Velykines rekolekcijas 1972 m. kovo 16 d. Brukline (JAV), įrašė kunigas, teologijos mokslų daktaras, poetas Tėvas Leonardas Andriekus OFM.


2014-11-10
S. NĖRIES KŪRYBĄ KRITIKAVO J. GRUŠAS
S. NĖRIES KŪRYBĄ KRITIKAVO J. GRUŠAS
S. Nėries memorialinio muziejaus fonde saugomas pirmojo Salomėjos Nėries eilėraščių rinkinio „Anksti rytą“ egzempliorius su rašytojo Juozo Grušo pastabomis.

2014-11-18
PIRMASIS „METŲ“ LEIDIMAS LIETUVOJE
PIRMASIS „METŲ“ LEIDIMAS LIETUVOJE
Pirmą kartą K. Donelaičio poemą „Metai“ išleido Liudvikas Rėza 1818 m. Karaliaučiuje, antrasis, Augusto Šleicherio leidimas išėjo 1865 m. Peterburge. Trečiąjį „Metų“ leidimą parengė Georgas Heinrichas Ferdinandas Neselmanas ir jis buvo išleistas 1869 m. Karaliaučiuje.

2014-11-24
RAŠYTOJAS PETRAS CVIRKA IR DAILĖ
RAŠYTOJAS PETRAS CVIRKA IR DAILĖ

Dailininkas A. Žmuidzinavičius savo prisiminimuose rašė, kad P. Cvirka galėjo tapti toks pat puikus dailininkas, kaip ir rašytojas. Anot jo, Kauno Meno mokykloje Cvirka buvo didelis pokštininkas, juokdarys ir rėksnys.


2014-12-03
REIKLI KŪRĖJA
REIKLI KŪRĖJA
Maironio lietuvių literatūros muziejuje atidaryta paroda „Laiškai žmonėms ir apie žmones“, kurioje tarp kitų epistoliarinio žanro eksponatų pavyzdžių lankytojai gali pamatyti ir Ievos Simonaitytės laiškus, adresuotus Stasiui Anglickiui. Rašytoja atsiskleidžia kaip itin reikli kūrėja.

2014-12-10
BŪKITE SVEIKI, LINKSMI, LAIMINGI!
BŪKITE SVEIKI, LINKSMI, LAIMINGI!
Mieli mūsų lankytojai, muziejaus bičiuliai, kolegos!
Maironio laikrodis fiksuoja paskutines 2014-ųjų dienas. Metai buvo margi lyg genys – ir sėkmingi, ir viltingi, o kartais neramūs ar neišpildantys lūkesčių. 

2014-12-30
LINKSMŲ ŠVENTŲ VELYKŲ!
LINKSMŲ ŠVENTŲ VELYKŲ!
Šv. Velykų proga – keli atvirukai iš Maironio rinkinio!

2015-04-03
„MANO MAŽOJI GEIŠA“
„MANO MAŽOJI GEIŠA“
Albumėlis, priklausęs Onai Šimaitei, su kuria S. Nėris gyveno viename bendrabutyje Kaune studijų Lietuvos universitete metais. Bendravo ir vėliau. 1936 m. balandžio 17 d. jos susitiko Kaune ir S. Nėris į O. Šimaitės albumėlį įrašė eilėraštį „Mažoji mano geiša“.

2015-04-07
P. ŠIRVIO DOVANA A. ŽEGLIŪNAITEI
P. ŠIRVIO DOVANA A. ŽEGLIŪNAITEI
Vieno talentingiausių lietuvių pokario poetų, „lietuviško beržo“ Pauliaus Širvio fonde tarp kuklių asmeninių daiktų, jūreiviškų marškinėlių ir kitų gerokai padėvėtų rūbų, aptinkame puošnią  šilko prijuostę.

2015-04-29
APIE RAŠYTOJŲ KĖDES
APIE RAŠYTOJŲ KĖDES
Maironio lietuvių literatūros muziejuje saugoma ne tik įvairi kūrėjų archyvinė medžiaga, bet ir memorialiniai baldai, tarp jų – rašytojų kėdės.

2015-05-05
ALEKSIS RANITAS IR LIETUVA
ALEKSIS RANITAS IR LIETUVA
Estų poetas, kritikas, kultūrologas, menotyrininkas, lietuvių meno puoselėtojas Aleksis Ranitas Lietuvai paskyrė gražiausius savo gyvenimo metus ir įnešė svarų indėlį populiarindamas lietuvių literatūrą bei dailę savo tėvynėje ir pasaulyje.

2015-10-05
JUOZO GRUŠO „SUNKI RANKA“
JUOZO GRUŠO „SUNKI RANKA“
Rašytojas Juozas Grušas pasisakymuose apie savo kūrybą ne kartą teigė, kad „iš visų prozos formų jam artimesnė novelė (ne apsakymas), kurios konstrukcija yra griežtesnė, veiksmas kondensuotas, apsiribojama vienu ar keliais įvykiais, plėtojamas anekdotas, išlaikomas aštrumas.“

2015-12-06
JURGOS IVANAUSKAITĖS SVEIKINIMAS
JURGOS IVANAUSKAITĖS SVEIKINIMAS
Maironio lietuvių literatūros muziejuje saugome Jurgos Ivanauskaitės kalėdinį sveikinimą – ofortą, dovanotą rašytojui Jonui Mikelinskui. 

2015-12-21
MIELI SVETAINĖS LANKYTOJAI, MUZIEJAUS BIČIULIAI!
MIELI SVETAINĖS LANKYTOJAI, MUZIEJAUS BIČIULIAI!
Štai ir vėl apsisuko metų ratas, vėl ilgiausia naktis ir trumpiausia diena, vėl už lango paniurusi žiema,o visi mes – gal per santūriai besišypsantys, per taupiai besidžiaugiantys, per daug apgobti rūpesčių ir įsukti skubėjimo maratono.

2015-12-23
MIELI MŪSŲ SVETAINĖS LANKYTOJAI
MIELI MŪSŲ SVETAINĖS LANKYTOJAI
Maironio sode jau pražydo pirmosios snieguolės, tad Lietuvos valstybės atkūrimo diena  – Vasario 16-ji – yra dar džiugesnė. Juoba, kad mūsų didysis Klasikas daug jėgų ir laiko paskyrė kovai už Valstybės laisvę ir Nepriklausomybę.

2016-02-15
SU KOVO 11-ĄJA!
SU KOVO 11-ĄJA!
Sveikiname mūsų muziejaus bičiulius su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena ir dalijamės atviruku iš Maironio albumo!

2016-03-10
GRAŽIŲ ŠVENČIŲ!
GRAŽIŲ ŠVENČIŲ!
Mieli mūsų svetainės lankytojai,
sveikiname Jus, sulaukusius Šventų Velykų!

2016-03-25