Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
Sveiki apsilankę atnaujintoje Maironio lietuvių literatūros muziejaus ir jo padalinių svetainėje „Literatūrinė Lietuva“! Informacija vis dar atnaujinama, todėl atsiprašome už nesklandumus!
25
balandžio
2014
Paslaugų kainos
Paslaugų užsakymas
Darbo laikas: II–VI 9.00–17.00

Įdomūs eksponatai

PIRMOSIOS BERN. BRAZDŽIONIO PUBLIKACIJOS
PIRMOSIOS BERN. BRAZDŽIONIO PUBLIKACIJOS
„Raudonai, geltoniai dažyti margučiai:
Iš tikro Velykos šiandie.
Linksmai bėginėja kiemely vaikučiai...“

2014-04-15
IGNAS ŠEINIUS DEGUSTUOJA VYNĄ
IGNAS ŠEINIUS DEGUSTUOJA VYNĄ
Ra scaron;ytojo ir diplomato Igno Šeiniaus (1889–1959) archyve yra nuotraukų, kuriose matome jį kartu su kitais Lietuvos žurnalistais bei vietos gyventojais kelionėje po Sovietų Sąjungą 1934 m. 

2014-04-22
GINTARO KAROLIAI
GINTARO KAROLIAI

Šie karoliai į muziejų atkeliavo 2014 m. sausio pabaigoje. Juos iš JAV atsiuntė kraštotyrininko, kolekcininko Broniaus Kviklio dukros Rūta Kviklytė-Kulikauskienė, Danguolė Kviklytė ir žentas Vincas Lukas. Jų istorija yra tokia. 1935 m. P. Babickas vienas keliavo dviračiu Prienų link. 


2014-02-17
S. NĖRIES NUOTRAUKOS
S. NĖRIES NUOTRAUKOS
S. Nėries memorialinio muziejaus fonduose yra gražių, išraiškingų Salomėjos Nėries portretų. Poetė mėgo fotografuotis ir mokėjo atsirinkti nuotraukas.

2014-02-24
MAIRONIO PASKAITA APIE DONELAITĮ
MAIRONIO PASKAITA APIE DONELAITĮ
Pradėdami švęsti ir minėti Kristijono Donelaičio 300-ąjį jubiliejų, norime mūsų lankytojams pristatyti MLLM Maironio rinkinyje saugomą Poeto rankraštį – Paskaitą apie Donelaitį. Tai aštuoni vidutinio formato lapai, prirašyti abiejose lapo pusėse juodu rašalu smulkia dailia rašysena, iš viso 16 puslapių.

2014-01-13
LAIŠKAS MAIRONIUI
LAIŠKAS MAIRONIUI

Kauno kunigų seminarijos rektorius Jonas Mačiulis-Maironis tarp savo knygos „Theologisch-praktische...“ (1901 m.) lapų įdėjo Juozo Venckaus laišką... Šis laiškas – jėzuitų ordino atkūrimo Lietuvoje istorijos reikšminga detalė. 


2014-02-03
NUOTRAUKŲ ALBUMAS
NUOTRAUKŲ ALBUMAS

Muziejaus fonduose saugomas Juozo Krumino ir Nelės Mazalaitės nuotraukų albumas. Jame yra 30 fotografijų, kurių herojai tik du, vienas kitą mylintys žmonės. Prozininkės Nelės Mazalaitės ir poeto Juozo Krumino veidai spindi švelnumu.


2014-02-10
I. SIMONAITYTĖS PORTRETAS
I. SIMONAITYTĖS PORTRETAS

Prozininkės, žymiausios Klaipėdos krašto rašytojos, autobiografinių romanų ir apysakų kūrėjos Ievos Simonaitytės (1897–1978) fonde aptinkame išraiškingą jos portretą, psichologiškai įtaigiai nutapytą dailininko Edmundo Žiauberio.


2014-03-10
„LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS“
„LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS“

Poeto, prozininko, vertėjo Albino Žukausko (1912–1987) memorialinėje bibliotekoje visą ilgą jo knygų spintos lentyną užima „Lietuvių kalbos žodynas“, 14 solidžių tomų – tiek spėjo surinkti iki mirties (žodyną parengė Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, išleido „Minties“ leidykla, pirmasis tomas pasirodė 1968 m.).


2014-03-24
DIALOGAS – ŠACHMATAI
DIALOGAS – ŠACHMATAI
Profesorius Balys Sruoga tarp daugybės savo veiklos sričių turėjo ir laisvalaikio pomėgių, veikiau pasijų, tarytum savotiškų terapijų ar net ritualų.

2014-01-07
MSTISLAVO DOBUŽINSKIO NUOTRAUKOS
MSTISLAVO DOBUŽINSKIO NUOTRAUKOS

Liudo Giros fonde aptinkame dvi įdomias dailininko M. Dobužinskio portretines nuotraukas iš Kauno laikotarpio su autografais L. ir B. Giroms. Vienoje jų dailininkas nusifotografavęs darbo aplinkoje ir rusų kalba juodu rašalu įrašęs: „Patvirtinu, kad šis senis – tai aš. M. Dobužinskis“.


2013-12-15
LIETUVOS RAUDONOJO KRYŽIAUS PREMIJA
LIETUVOS RAUDONOJO KRYŽIAUS PREMIJA
2013-aisiais sukanka 80 metų, kai Lietuvos Raudonasis Kryžius bei žurnalas „Žiburėlis“ įsteigė premiją vaikų ir jaunimo literatūros kūriniams. Iniciatorius – Kaune praktikavęs gydytojas Aloyzas Petrikas, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus valdybos pirmininkas, palaikęs bičiuliškus ryšius su tuometine laikinosios sostinės kultūros bendruomene. Nors ir buvo atsiradę abejojančių, ar reikia šiai pripažinimą pelniusiai organizacijai globoti literatūrą, ginčai šia tema greitai užgeso: suvienijo tas pats kilnus tikslas „kelti ir turtinti lietuvių tautoje aukšto humaniškumo bei kilnaus dorovingumo idėjas.

2013-10-04
PETRO BABICKO EKSPONATAS – JUOSTOS
PETRO BABICKO EKSPONATAS – JUOSTOS
Poetas, prozininkas Petras Babickas (1904–1991) buvo garsus, aktyvus kraštotyrininkas. Maždaug 1925–1935 m. per vasaros atostogas jis važinėjo po Lietuvą dviračiu, bendravo su kaimiečiais, rinko juostas, gintaro dirbinius, įvairius kitus etnografinius dalykėlius. Namuose, Pajiesio kaime netoli Garliavos, buvo įrengęs muziejėlį. 1944 m. traukdamasis į Vakarus kolekciją paliko saugoti seseriai Unei Babickaitei-Graičiūnienei.

2013-10-14
BORISO JERMOLAJEVO ŠARŽAS
BORISO JERMOLAJEVO ŠARŽAS

Juozo Grušo visuomeninę veiklą – pirmininkavimą Lietuvių rašytojų draugijai 1937–1938 metais primena rašytojo memorialiniame muziejuje saugomas humoristinis piešinys „J. Grušas ir L. Gira Kauno geležinkelio stotyje“ (1938). 


2013-12-08
IŠ PRIEŠKARIO LIETUVOS KULTŪRINIO GYVENIMO
IŠ PRIEŠKARIO LIETUVOS KULTŪRINIO GYVENIMO
Kokybiškoje prieškario laikotarpio nuotraukoje užfiksuotas reikšmingas momentas – Valstybinės literatūros premijos (už 1939 m. pasirodžiusius kūrinius) įteikimo ceremonija Vilniaus universiteto Kolonų salėje 1940 m. 

2014-01-20
SVEIKINIMAS
SVEIKINIMAS
Visiems mūsų svetainės Lankytojams linkime jaukių, šiltų, šviesių šv. Kalėdų ir laimingų, įdomių, kūrybingų Naujųjų metų!

2013-12-23
SVEIKI SULAUKĘ K. DONELAIČIO METŲ!
SVEIKI SULAUKĘ K. DONELAIČIO METŲ!
Sveikiname Jus, sulaukusius didžiojo literatūros klasiko Kristijono Donelaičio 300 metų gimimo jubiliejaus!

2014-01-02
O. MILAŠIAUS DEDIKACIJA PUTINUI
O. MILAŠIAUS DEDIKACIJA PUTINUI

Maironio lietuvių literatūros muziejaus fonduose sukaupta daugybė įvairių eksponatų: rankraščių ir mašinraščių, fotografijų, knygų, įvairiausių rašytojų daiktų, baldų, paveikslų, papuošalų... Tas faktas pats savaime nieko nestebina: kaupti eksponatus – bene svarbiausia muziejaus veiklos sritis.


2014-01-27
ALBINO ŽUKAUSKO MEŠKERĖS
ALBINO ŽUKAUSKO MEŠKERĖS

Poetas, prozininkas, vertėjas Albinas Žukauskas (1912–1987) buvo aistringas žvejys. Fonduose saugome gana gausų jo žūklei skirtų įrankių rinkinį: tris bambukines meškeres, kelias rites su valais, įrankį žvynams valyti...


2014-03-03
NEŽINOMAS VAIŽGANTO AUTOGRAFAS
NEŽINOMAS VAIŽGANTO AUTOGRAFAS

1929 m. rugsėjį, kai Vaižgantas šventė savo 60-ąjį gimtadienį, pasirodė jo „Raštų“ XIV tomas. Knygą išleido Kauno universiteto Humanitarinių mokslų fakultetas, o spausdino Zavišos ir Steponavičiaus spaustuvė, kuri  buvo įsikūrusi Kaune, Kęstučio 36.


2014-03-17
DANUTEI LIPČIŪTEI-AUGIENEI-100
DANUTEI LIPČIŪTEI-AUGIENEI-100
Šiose XX amžiaus pirmųjų dešimtmečių nuotraukose užfiksuota mažametė Danutė Lipčiūtė: vienoje ji sėdi šalia savo mamos – Kotrynos Mačiulytės-Lipčienės. Kitoje –  jau kiek paūgėjusi, pozuodama drąsiai žvelgia į fotoobjektyvą. Trečioje –  švelnaus ir atviro veido pirmos klasės mergaitė stovi Maironio sode prie savo gerosios tetos – Marcelės Mačiulytės.

2014-03-31
J. STRIELKŪNO RANKRAŠČIAI
J. STRIELKŪNO RANKRAŠČIAI
Skaitydamas poetų eilėraščius, visada pagalvoju apie jų rankraščius, apie jų rašyseną, kuri, sakoma, yra asmenybės atspindys. Gal iš braižo galima ką nors sužinoti apie poeto būdą, emocinę būseną, tuometinę jo nuotaiką?

2014-04-07