Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
17
rugpjūčio
2018

Muziejininkų ekspedicijos rašytojų gyvenimo keliais

Kiekvienais metais Maironio lietuvių literatūros muziejaus darbuotojai išvyksta į ekspedicijas rašytojų gyvenimo keliais, kurie veda ne tik į didžiuosius Lietuvos miestus, bet dažnai vinguriuoja į mažus miestelius, bažnytkaimius, nykstančius kaimus bei vienkiemius, savo garsios praeities aidą menančius dvarus…
Kiekvienai išvykai muziejininkai kruopščiai ruošiasi. Dar ir dar kartą tikslina rašytojo biografijos faktus, gyventų vietų sąrašą, kūrėją pažinojusių žmonių vardus ir pavardes, peržiūri muziejuje saugomą autoriaus archyvą, ieško ekspedicijos pakeleivių, galinčių patarti, padėti, lydėti kelionėje. Tik tuomet jau gali sudaryti tikslų kelionės maršrutą ir vykti ieškoti praėjusio laiko, saugančio vieno ar kito rašytojo likimo ir kūrybos paslaptis.
… Ir atrandame tėviškės namelius, senus sodus, šulinius ir akmenis, miškelius ir laukus, į kuriuos kadaise žvelgė rašytojo akys. Bet būna ir taip, kad visa jau pradingę: nugriauta, iškirsta, sudeginta, numelioruota, ir tuomet gali tik spėlioti ar dar gyvųjų amžininkų klausinėti, kaip čia viskas buvę ir kaip viskas išrodę… Todėl dažnos ekspedicijos tikslas – nufotografuoti rašytojų tėviškes, fiksuojant svarbiausias jų detales, užrašyti šeimos narių, giminių, kaimynų ir pažįstamų atsiminimus, iš šių asmenų gauti eksponatų, turinčių muziejinę vertę. Muziejininkui tikras džiaugsmas, kai į jo rankas patenka retos fotografijos, autografuotos knygos, laiškai, užrašų knygutės, rankraščiai ar daug ką apie kūrėją bylojantis asmeninis daiktas – aprūkusi pypkė, smuikas ar dailiai poetės ranka išsiuvinėta staltiesė.
Jeigu likimo vėjai rašytoją blaškė po visą Lietuvą, tai ir ekspedicijos trunka keletą metų, bandant tarsi mozaiką sudėlioti visus reikšmingus menininko biografijos ir kūrybos faktus, surasti jo atminimo įamžinimo ženklus tose vietovėse, kuriose gyventa ir dirbta, prakalbinti visus, ką nors menančius, žinančius, saugojančius…
Grįžę iš kelionių, muziejininkai ne tik sutvarko gautus eksponatus, atiduoda juos į muziejaus fondus, bet ir parašo išsamų ekspedicijos dienoraštį, atspindintį visus tyrinėjimus, ieškojimus ir atradimus. Turime gražią kasmetinę tradiciją: metų pradžioje įspūdžiais iš ekspedicijų dalinamės su visais muziejaus darbuotojais. Tai įdomus kvalifikacijos kėlimo seminaras, kuriame skaitome ekspedicijų dienoraščių ištraukas, rašytojų amžininkų, šeimos narių, bičiulių atsiminimus, pristatome vertingiausius eksponatus, peržvelgiame daugybę fotografijų…
Esame ir būsime dėkingi visiems, kurie mums, Maironio lietuvių literatūros muziejininkams, padėjo ir ateityje padės keliaujant rašytojų gyvenimo vieškeliais.

Pavaduotoja muziejininkystei Raminta Antanaitienė
2015 METŲ EKSPEDICIJOS
2015 METŲ EKSPEDICIJOS
2015-aisiais Maironio lietuvių literatūros muziejaus ekspedicijų maršrutai vingiavo ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje bei JAV.

2016-02-29
2014 METŲ EKSPEDICIJOS
2014 METŲ EKSPEDICIJOS
2014 metais Maironio lietuvių literatūros muziejaus ekspedicijos vyko įvairiose Lietuvos vietovėse. Užrašyti atsiminimai, gauta eksponatų, fotografuotos atmintinos vietos. Margiausių įspūdžių daug. Jais su kolegomis noriai dalintasi – geroji patirtis naudinga visiems.

2015-04-08
2013 METŲ EKSPEDICIJOS
2013 METŲ EKSPEDICIJOS
Kai, anot Kristijono Donelaičio, saulelė vėl atkopdama budina svietą, Maironio lietuvių literatūros muziejaus žmonės ruošiasi išvykoms po rašytojų gimtines, gyventas vietas. Su viltimi: sužinoti tai, kas negirdėta, rasti ir įsigyti eksponatų. Visada atsigręžiama ir į praėjusius metus, į būtų ekspedicijų patirtį ir pamokas. 

2014-06-12
2012 METŲ EKSPEDICIJOS
2012 METŲ EKSPEDICIJOS
Pristatant 2012 metų muziejaus ekspedicijų apžvalgą, reikėtų akcentuoti išvyką, skirtą Jonui Mačiuliui-Maironiui, kurio 150-ąjį gimtadienį iškilmingai minėjo visa Lietuva. Didysis dainius mėgo keliauti, lankyti bičiulius, įsikūrusius ne tik miestuose, miestukuose bet ir gražiose provincijos vietovėse – kaimuose bei dvaruose.

2013-08-19
2011 METŲ EKSPEDICIJOS
2011 METŲ EKSPEDICIJOS
Pirmieji 2012-ųjų Maironio lietuvių literatūros muziejaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimo seminarai buvo skirti ekspedicijų aptarimui. Kaip ir kiekvienais metais šimtai kilometrų nuvažiuota, su įdomiais žmonėmis susitikta, muziejinių vertybių ieškota.

2013-08-19
2010 METŲ EKSPEDICIJOS
Maironio lietuvių literatūros muziejaus žmonės turi gražią tradiciją: pažvelgus į praėjusius metus, aptarti buvusias ekspedicijas, jų įspūdžiais ir eksponatų gavimo džiaugsmu pasidalinti su visais. 2010-aisiais buvota įvairiose Lietuvos vietose. Ekspedicijų keliai vedė į Vilnių, Birštoną, Skuodą, Marijampolę, Igliauką, Demeniškes, Avižienius, Viešvėnus, Baibokus.

2013-08-19
2009 METŲ EKSPEDICIJOS
2009 METŲ EKSPEDICIJOS
Maironio lietuvių literatūros muziejuje įvyko tradicinis seminaras, kuriame muziejininkai pristatė 2009 metų ekspedicijų ataskaitas, dalijosi įspūdžiais iš kelionių.

2013-08-19