Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
09
liepos
2020

NETIKĖTI ATRADIMAI BRAZDŽIONIO RINKINYJE

Bernardas Brazdžionis buvo pirmasis Maironio muziejaus vadovas, jame dirbo 1940–1944 metais. Prieš pasitraukiant į Vakarus, Maironio namai buvo paskutinė vieta, kurioje glaudėsi Brazdžionių šeima. Vėliau, viešėdamas Lietuvoje, poetas dažnai lankydavosi muziejuje, tad po jo mirties artimieji nusprendė literatūrinį bei memorialinį palikimą persiųsti į Maironio lietuvių literatūros muziejų.
Po Maironio, tai pats didžiausias muziejaus rinkinys, kurio medžiaga atskleidžia Bernardą Brazdžionį – žmogų, poetą, visuomenininką; mylintį vyrą ir rūpestingą tėvą; senelį, švelniai vadinamą Tėtuku; artimą, humoru trykštantį bičiulį, kaimyną; jautrų brolį, artimą giminaitį.
Fragmentiškai apžvelgiu Bernardo Brazdžionio rinkinį, išskirdama mažiau žinomą poeto bruožą – šmaikštumą.
Pagal naująjį kalendorių Bernardo Brazdžionio gimtadienis būtų vasario 14 diena. Tačiau poetas šios datos nepripažino ir viename mašinraštyje yra užrašęs pastabą redakcijai: mano gimimo data vasario 2 d., grabnyčių diena, kaip buvo, taip ir yra. Radęs savo gimimo datą užrašytą vasario 14-oji – yra užrašęs ir griežtesnių pastabų.
Todėl paties poeto pageidavimu teigiame, jog Bern. Brazdžionis gimė 1907 m. vasario 2 d. Stebeikėliuose (dabar Pasvalio r.).
Bernardas Brazdžionis nemėgo rašyti autobiografijų. Šia tema parašė kalambūrą (beje, kalambūrus ir proginius satyrinius eilėraščius rašyti mėgo):
Rašau biografiją
Ne auto ir ne beto.
Laikausi pagal grafiką
Griežčiausio celibato.
 
Tevalgau kas nedraudžiama
Ir negeriu (nors reiktų...),
Ištverti tokią baudžiavą
Nedidelio čia daikto!
 
Rinkinyje yra autobiografijų apmatų, juodraščių. Tik vis tiek norėčiau pastebėti, kad mano parašyti eilėraščiai, mano išleistos knygos yra geresni biografijos duomenys už bet kokius faktus, nuotykius bei datas, – teigia poetas autobiografijos juodraštyje, kurios motto Gimęs pavėluotai...

Daugiau skaitykite čia...

Parengė skyriaus vedėja Jūratė Ivanauskienė

Visa galerija
Atgal