Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
27
sausio
2021

Akcija „ĮDOMIAUSIAS LAIŠKAS IŠ VISŲ LAIŠKŲ“

Maironio lietuvių literatūros muziejuje iki 2015 m. sausio 31 d. veikia edukacinė paroda „Laiškai žmonėms ir apie žmones“, kurioje eksponuojami XIX amžiaus II pusės – XXI amžiaus pradžios įvairūs rašytojų epistoliarinio palikimo pavyzdžiai. Pagal laiškų paskirtį, turinį parodoje išskirta 12 temų bei atskirai eksponuojami kūrėjų asmeniniai daiktai, susiję su rašymu.

Mums labai įdomu, kurios temos, kokie eksponatai labiausiai sudomino parodos lankytojus,
tad – SKELBIAME AKCIJĄ
„Įdomiausias laiškas iš visų laiškų“!

Jums tereikia ateiti į muziejų ir, apžiūrėjus parodą, išrinkti labiausiai patikusią temą ar įsimintiniausią eksponatą: laišką, atvirlaiškį, o gal rašytojo rašiklį, pieštukinę ar rašomąją mašinėlę...
Kiekvienas akcijos dalyvis gaus dovanų gražiai iliustruotą, išsamų parodos leidinuką-katalogą*, kuriame pristatomi muziejuje saugomi seniausi asmeniniai laiškai, rašyti lietuviškai ir graždanka,  pateikiami Povilo Višinskio atvirlaiškių fragmentai žmonai Juzefai, Jono Mačiulio-Maironio atvirlaiškis seseriai Marcelei, publikuojami žaismingi Gražinos Tulauskaitės ir Benedikto Babrausko laiškų fragmentai, Balio Sruogos ir Jono Aisčio kelionių įspūdžiai. Per laiškus Stasiui Anglickiui atskleidžiamas reiklus rašytojos Ievos Simonaitytės charakteris, laiškeliuose mokytojai Onai Dabrilaitei išryškėja nesenstanti rašytojo Antano Vienuolio-Žukausko siela, o iliustruoti Juliaus Kaupo laiškai Henrikui Nagiui bei linksmas  dviejų bičiulių – Antano Gustaičio ir Bernardo Brazdžionio – eiliuotas susirašinėjimas nepalieka nė vieno abejingo. Viena rimčiausių parodos temų – Antano Miškinio tremties laiškai broliui Motiejui. Leidinuke-kataloge parodomi ne tik laiškų broliui fragmentai, bet ir asmeniniai poeto daiktai, tremties kūrybos rankraščiai, kurie buvo pripažinti nacionalinės reikšmės dokumentinio paveldo objektais bei 2011 m. įtraukti į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinį registrą (registracijos nr. 49). Pateikiami įdomūs Jurgiui Blekaičiui skirti kitų kūrėjų laiškų pavyzdžiai ir patys šiuolaikiškiausi poeto ir fotografo Ričardo Šileikos atvirlaiškiai rašytojai Aldonai Ruseckaitei!

Lauksime Jūsų atvykstant!

* akcija vyks iki 2015 m. sausio 31 d. arba, kol turėsime lankytojams dovanų!

Visa galerija
Atgal