Įdomūs eksponatai
RAŠYTOJAS PETRAS CVIRKA IR DAILĖ
Dailininkas A. Žmuidzinavičius savo prisiminimuose rašė, kad P. Cvirka galėjo tapti toks pat puikus dailininkas, kaip ir rašytojas. Anot jo,…
2021-02-15
PIRMASIS „METŲ“ LEIDIMAS LIETUVOJE
Pirmą kartą K. Donelaičio poemą „Metai“ išleido Liudvikas Rėza 1818 m. Karaliaučiuje, antrasis, Augusto Šleicherio leidimas išėjo 1865 m. Peterburge.…
2021-02-15
NENORĖTIEJI, ILGAINIUI BRANGIAUSIEJI
„…Ilgai abu su vyru nenorėjom įsigyti nuosavybės Kaune, vis tikėdamiesi, kad Vilnius mums sugrįš. Tačiau apie 1936–37 m., kai jau…
2021-02-15
S. NĖRIES KŪRYBĄ KRITIKAVO J. GRUŠAS
S. Nėries memorialinio muziejaus fonde saugomas pirmojo Salomėjos Nėries eilėraščių rinkinio „Anksti rytą“ egzempliorius su rašytojo Juozo Grušo pastabomis. J.…
2021-02-15
„PRARADIMO SIMFONIJOS“
Šių eilučių autorė daugiau nei dvidešimt metų bendrauja su poetu, lankosi jo namuose Baltimorėje (JAV). Kelionės apvainikuojamos itin brangiomis ir…
2021-02-15
JUST. MARCINKEVIČIAUS POEMA „DONELAITIS“
Poetas Justinas Marcinkevičius (1930–2011) 1963 metais parašė poemą „Donelaitis“. 1964-aisiais, minint lietuvių grožinės literatūros pradininko Kristijono Donelaičio 250-ąsias gimimo metines,…
2021-02-15
FOTOATELJE „MODERN“ IR VAIŽGANTO AUTOGRAFAI
Juozo Tumo-Vaižganto rinkinyje yra įvairių metų rašytojo portretinių nuotraukų. Vaižgantas, gyvendamas Kaune, mėgo fotografuotis ateljė „Modern“, kurios tuometinis adresas –…
2021-02-15
„RASOS KAROLIAI“
Bernardo Brazdžionio talentą vertina tiek suaugę, tiek mažieji skaitytojai – Vytės Nemunėlio gerbėjai. Jo knygos leidžiamos įvairiose leidyklose ir neužsiguli…
2021-02-15
×

Cart

×

Cart