Įdomūs eksponatai
RAŠYTOJŲ SANTUOKOS
Šv. Valentino diena – vasario 14-oji – nėra tik įsimylėjėlių diena, šią dieną turime sieti su santuoka. Juk Šventasis Valentinas…
2021-02-10
SALOMĖJA NĖRIS IR JŪRA
S. Nėries memorialinio muziejaus fonde tarp kitų eksponatų saugomos fotografijos, kuriose S. Nėris įamžinta viešinti prie Baltijos jūros. Jūrą poetė…
2021-02-10
BALYS SRUOGA – MUZIEJININKAS
1926 m. profesorius Balys Sruoga, dar prieš įsteigdamas teatro seminarą, Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultete ėmėsi organizuoti Teatro muziejų. Šis…
2021-02-10
MAIRONIO LAURŲ VAINIKAS
Paskutinį gyvenimo pavasarį Joną Mačiulį-Maironį bičiuliai pakvietė į Latviją, į Mintaujos (tuomet – Jelgavos) gimnaziją, kurioje 1932 m. gegužės 7 d.…
2021-02-10
RAŠYTOJOS PROJEKTAS – UNIFORMOS
Šioje nuotraukoje matome rašytoją ir pedagogę Gabrielę Petkevičaitę-Bitę (1861–1943) su Panevėžio mergaičių gimnazijos mokinėmis ir mokytojais: Jonu Yču, Juozu Zikaru,…
2021-02-10
RANKRAŠTINĖ F. KIRŠOS „PELENŲ“ KNYGA
B. Brazdžionio rinkinyje saugomi įdomūs eksponatai: poeto Fausto Kiršos įvairių laikotarpių nuotraukos, abiejų poetų susirašinėjimas ir pluoštas rankraščių: Maironio poemos…
2021-02-10
DOKUMENTAS AR RANKRAŠTIS?
Maironio muziejuje (kitąmet minėsime jo įkūrimo aštuoniasdešimtmetį) sukaupta daugybė įvairių rūšių eksponatų. Rašytojų rankraščių, senųjų ar naujai išleistų knygų, laiškų…
2021-02-09
BILIETAS Į LABDAROS KONCERTĄ
Maironio rinkinyje saugomas 1896 m. lapkričio 25 d. bilietas į labdaros koncertą, skirtą lietuvių studentams paremti. Žalią nuplėštu kampeliu bilietą galima…
2021-02-09
×

Cart

×

Cart